អាហារូបករណ៍

អាហារូបករណ៍សំរាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រទៅប្រទេសវៀតណាម

សា​កល​វិទ្យា​ល័យនៃ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​​គឺ​ Vietnam Maritime University បាន​ប្រ​កាស់​ផ្តល់​អាហារូបករណ៍​ដល់​និស្សិត​​កម្ពុជា​ដើម្បី​សិក្សា​ថ្នាក់​​បរិញ្ញាប័ត្រ​រយៈ​ពេល​៤​ឆ្នាំ​លើ​មុខ​ជំនាញ International Business and Logistics (IBL) និង​ Global Studies and Maritime Affairs... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ជប៉ុន (MEXT Scholarship) បានបើកឲ្យទិញពាក្យហើយ

អាហារូបករណ៍របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​ជប៉ុន ដែល​គេ​ស្គាល់​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា MEXT Scholarship គឺ​ជា​អាហារូបករណ៍​ផ្តល់​ជូន​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ​ដោយ​រដ្ឋា​ភិបាល​ជប៉ុន... អាន​បន្ត

ដំណឹងអាហារូបករណ៍ថ្មីទៅប្រទេសឥណ្ឌាសំរាប់សិស្សសាកលវិទ្យា​ល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៖ ៣០​ មេសា ២០១៦ ការិយាល័យ​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរជាតិ​នៃ​សកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំ​ពេញ​បាន​ប្រ​កាស​អំ​ពី​អាហារូបករណ៍ពេញ​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ឥណ្ឌា​សំរាប់​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ Mae Fah Luang ប្រទេសថៃ

ផុត​កំណត់៖ ២៥​ ឧសភា ២០១៦ ទទួលបាន៖ ថ្លៃ​សិក្សា ថ្លៃ​ស្នាក់​នៅ ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ប្រ​ចាំ​ខែ ធានា​រាប់​រង​សុខ​ភាព និង​គ្រោះ​ថ្នាក់ ប្រាក់​ទំនុក​បម្រុង​ផ្សេងៗ (វគ្គ​សិក្សា​ត្រៀម វគ្គ​បំប៉ន​ភាសា​អង់គ្លេស... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ Exchange Program ១ឆមាសទៅសាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn

កំឡុង​ពេល​ដាក់​ពាក្យ៖ ១៤​ មីនា ២០១៦ - ៣១ ឧសភា​ ២០១៦ ទាមទារ​ឲ្យ​មាន៖ ជា​សិស្ស​កំពុង​រៀន​បរិញ្ញាបត្រ​នៅក្នុង​សាលក​វិទ្យា​ល័យ​ណា​មួយ​ក្នុង​ប្រ​ទេស​នៃ​តំ​បន់​អាស៊ាន... អាន​បន្ត