អាហារូបករណ៍

ដំណឹង Exchange Program ទៅប្រទេស ប្រុយណេ និងសហរដ្ឋអាមេរិក

តើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយសិស្សក្នុងតំបន់អាស៊ានដែររឺទេ? ឥឡូវនេះ ប្រទេស ប្រុយណេ និងសហរដ្ឋអាមេរិក ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សអាស៊ានដើម្បីដាក់ពាក្យ។​ រយៈពេល ១១ សប្តាហ៍ កម្មវិធីអាហារូបករណ៍៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី... អាន​បន្ត

20th Summer University

២ សប្តាហ៍ ៣ ប្រទេស ជាង ៨០០០គម ជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតមកពី៥១ប្រទេសអាស៊ី និងអឺរ៉ុប។ ចាំអង្កាលទៀត មួយជីវិតមានតែម្តងទេ បើមិនដាក់ប្រយ័ត្នស្តាយក្រោយ។... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ ម៉ាហ៊ីដុល-ន័រវ៉េសំរាប់សិស្សអាស៊ានទៅសិក្សានៅថៃ

អាហារូបករណ៍ ម៉ាហ៊ីដុល-ន័រវ៉េសំរាប់សិស្សអាស៊ានទៅសិក្សានៅថៃនឹងផ្តល់ឲ្យមកប្រទេស កម្ពុជា ឡាវ ភូមា ភីលីពីន និងវៀតណាម។ ... អាន​បន្ត

ង៉ែត រចនាៈ ការងារស្ម័គ្រចិត្ត មិនមែនដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍នោះទេ

  ការងារស្ម័គ្រចិត្ត​នៅ​ក្នុង​សង្គម​មិន​មែន​មាន​ន័យ​ថាដើម្បី​ទទួល​បាន​អាហារូបករណ៍​នោះ​ទេ។ នេះ​គឺ​ជា​សារ​របស់​កញ្ញា ង៉ែត រចនា ទៅ​ដល់​សិស្ស​និង​និស្សិត​នៅ​ក្នុង​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា។ កញ្ញា ង៉ែត រចនា... អាន​បន្ត