អាហារូបករណ៍

អាហារូបករណ៍​ទៅ​ប្រ​ទេស​បារាំង​សំរាប់​និស្សិត​​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំ​ពេញ

អាហារូបករណ៍​​ចំនួន​ ៣០ កន្លែង​ទៅ​ប្រ​ទេស​បារាំង​មក​ដល់​ទៀត​ហើយ​សំរាប់​សិស្ស​នៃ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ។ លោក​អ្នក​ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យ​ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​ស្ថានទូត​បារាំង​អោយ​បាន​មុន​ថ្ងៃទី​១៥ ខែ​មេសា​... អាន​បន្ត

បង្ហើបគន្លឹះក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការសម្ភាសន៍យកអាហារូបករណ៍

មនុស្សគ្រប់រូបភ័យខ្លាចពេលដែល​ត្រូវគេធ្វើបទសម្ភាសន៍​ ប៉ុន្តែការត្រៀម និងរៀបចំទុកជាមុនគឺជា​​ឱសថ​កំចាត់ភាពភ័យខ្លាច ព្រមទាំងជួយឲ្យអ្នកមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង... អាន​បន្ត

គន្លឹះសំខាន់បំផុតទាំង៨ ក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍

សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្ត។ គន្លឹះទី១:  ផ្តល់ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់ បើអ្នកឆ្លើយសំណួរដែលមានលក្ខណៈអរូបិយ ត្រូវបង្ហាញឧទាហរណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីគាំទ្រនូវចម្លិិើយរបស់អ្នក។... អាន​បន្ត

សំណួរដែលពិបាកឆ្លើយបំផុតពេលសម្ភាសន៍អាហារូបករណ៍

ការដាក់អាហារូបករណ៍មានជាដំណាក់កាលរបស់វា។ មុនដំបូងអ្នកបំពេញពាក្យសុំយកទៅដាក់ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត​ដែល​តំរូវដោយកម្មវិធីអាហារូបករណ៍។... អាន​បន្ត

រូបមន្ត 7 C សម្រាប់ជោគជ័យក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍

  ដូចដែលប្រិយមិត្តរបស់គេហទំព័រអាឡាដាំងបានដឹងរួចមកហើយថា ជារៀងរាល់​ឆ្នាំអាហារូបករណ៍ដែលផ្តល់មកឲ្យសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាច្រើនមែនទែនសម្រាប់ផ្តល់ឱកាសក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។... អាន​បន្ត