អាហារូបករណ៍

កម្ម​វិធី​អាហារូបករណ៍ KOICA ឆ្នាំ២០១៦ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់​សម្រាប់​មន្ត្រីរាជ​ការ

ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង​​កីឡា នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​បាន​ធ្វើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព៌ត​មាន​អំពី​អាហារូបករណ៍ KOICA ឆ្នាំ២០១៦... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ APS សំរាប់ឆ្នាំ ២០១៧ និង ២០១៨

ផុត​កំណត់៖ ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦ តើ​អាហារូបករណ៍ APS គឺ​ជា​អ្វី? APS គឺ​ Asian Peacebuilders Scholarship ដែល​តម្រូវ​​សំរាប់​​សិស្ស​នៅ​ក្នុង​អាស៊ី​ប៉ុណ្ណោះ។... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី Endeavour Scholarships and Fellowships

ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់៖ ៣០ មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦ អាហារូបករណ៍​ Endeavour Scholarships and Fellowships គឺ​ជា​អាហារូបករណ៍​​ប្រ​កួត​ប្រ​ជែងរបស់​រដ្ឋា​ភិបាល​អូស្ត្រាលី ផ្តល់​ជូន​ឱកាស​​ដល់​ប្រ​ជាជន​ក្នុង​ប្រ​ទេស​ចូល​រួម​... អាន​បន្ត

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដែលមានការសហការផ្ដល់ជូនរវាងអង្គការ​ UNESCO​ និងរដ្ធាភិបាលប្រទេសចិនសំរាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងឆ្នាំ២០១៦/១៧

អង្គការ UNESCO និង រដ្ធាភិបាលប្រទេសចិនបានធ្វើការសហការដោយបានផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ដែលមានឈ្មោះថា Great Wall Scholarship Program សំរាប់សិស្ស និង និស្សិតសម្រាប់ធ្វើការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវរយៈពេលមួយឆ្នាំ។... អាន​បន្ត

កម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសម្រាប់​តំបន់​មេគង្គ ២៨-៣០ កក្កដា នៅ​ប្រទេសថៃ

គម្រោងនេះចែកចេញជាពីរព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់គឺ សិក្ខាសាលា​របស់​សិស្ស​នៅ​ក្នុង​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ និង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​តំបន់​មេគង្គ​នៅ​ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១៧។... អាន​បន្ត