អាហារូបករណ៍

ដំណឹងអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីសិក្សានៅ Vietnamese-German University

Hinrich Foundation បានធ្វើការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បេក្ខភាពដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់និងចង់ចេះចង់ដឹងអំពីជំនាញ Footwear Manufacturing ក៏ដូចជាយកជំនាញដែលទទួលបានទៅប្រើប្រាស់អោយចំគោលដៅ។ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា... អាន​បន្ត

កម្មវិធីពិសេសផ្តល់ជូនដោយ Harvard University

The Center for Asia Leadership គឺជាក្រុមនៃអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ ដែលដោះស្រាយ តម្រូវការសាធារណៈ និងបញ្ហានៅក្នុង តំបន់អាស៊ី តាមរយៈការស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍ ការបណ្តុះបណ្តាល និងការផ្តួចផ្តើមគំនិត ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ភាពជាសហគ្រិន... អាន​បន្ត

កម្មវិធីកម្មសិក្សា METI របស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

កម្មវីធី METI របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្ដល់ជូនវគ្គកម្មសិក្សាទៅដល់និស្សិតអន្តរជាតិចំនួន១០០នាក់... អាន​បន្ត

ដំណឹងអាហារូបករណ៍ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសស្វីសទៅសិក្សាថ្នាក់ PhD, Postdoctoral និង Research Fellow

រដ្ធាភិបាលប្រទេសស្វីសបានធ្វើការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់ PhD, Postdoctoral និង Research Fellow ជូនទៅដល់សំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជានាឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតំបន់អាស៊ី

The Vietnam National University of Forestry មានសេចក្តីរីករាយក្នុងការផ្តល់ជូននូវអាហារូបករណ៍ អនុបណ្ឌិតអន្ដរជាតិក្នុង Forestry។ អាហារូបករណ៍គឺ ផ្តល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ី។ សិទ្ធិនៃការចូលរួម៖... អាន​បន្ត