អាហារូបករណ៍

YSEALI Professional Fellows Program

YSEALI Professional Fellows Program​ គឺជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៍ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរ។ YSEALI Professional Fellows Program​ ផ្តល់អ្នកចូលរួមនូវការស្នាក់នៅរយៈពេល​ ១ខែក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅតាម អង្គការ ការរិយាល័យរដ្ឋាភិបាល... អាន​បន្ត

ទី លឹមកុសល៖ អាហារូបករណ៍ YSEALI ល្អសំរាប់និស្សិតខ្មែរ

តើ អ្នក ធ្លាប់ បាន ផ្លាស់ ប្តូរ ការ សិក្សា ទៅ ក្រៅ ប្រ ទេស ដែរ រឺ ទេ? នេះ គឺ ជា បទ ពិសោធន៍ មួយ ដ៏ ល្អ សំរាប់ សិស្ស និង និស្សិត ស្ថិត ក្នុង ពេល កំពុង សិក្សា ដើម្បី ស្វែង យល់ ចំណេះ ដឹង និង វប្បធម៌ ថ្មី ៗ ក្នុង ជីវិត។ ទី លឹម កុសល គឺ... អាន​បន្ត

កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌នៅបាលី ឆ្នាំ២០១៦

កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែល​រួមបញ្ចូល​វប្បធម៌​អន្តរជាតិ​ក្នុង​ទីក្រុង​បាលី។ កម្មវិធីមួយនេះ​នឹង​ផ្តល់​​​ឱកាសដល់​អ្នក​ចូលរួម​​នូវ​ការ​​ស្រាវជ្រាវ​ និង​ស្គាល់​ច្បាស់​ពី​វប្បធម៌​... អាន​បន្ត

កម្មវិធី Youth Exchange Service 2016 នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សាឆ្លងតំបន់ ដែលបើកចំហរចំពោះ យុវជនក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច។​ កម្មវិធីនេះមានរួមបញ្ចូល ការណែនាំពីភាសាកូរ៉េ ការផ្លាស់ប្តូរការអប់រំ និងកម្មវិធីជាច្រើនទៀត... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ទៅ Mae Fah Luang University មិន​ទាម​ទារ​លក្ខខណ្ឌ​ច្រើន​ទេ

សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ Mae Fah Luang ស្ថិត​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទី១៨ ក្នុង​ចំណោម​១៨០​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ដែល​ល្បី​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រ​ទេស​ថៃ។​ ឥ​ឡូវ​នេះ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ Mae Fah Luang... អាន​បន្ត