អាហារូបករណ៍

កម្មវិធីសហគ្រិនសង្គមវ័យក្មេងតំបន់អាស៊ាន ទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

កម្មវិធីសហគ្រិនសង្គមវ័យក្មេងតំបន់អាស៊ាន ហៅកាត់ថា AYSPP មានគោលបំណងផ្តល់ការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយអំពីសហគ្រិនសង្គម និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង តាមរយៈសកម្មភាពនិងកម្មវិធី។ សកម្មភាពផ្តោតលើគម្រោងជំនួញសម្រាប់សង្គម... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍សម្រាប់កម្ពុជាទៅរៀននៅ Hong Kong Baptist University

អាហារូបករណ៍នេះសម្រាប់ទៅរៀន Master of Social Science in Sport and Leisure Management នៅ Hong Kong Baptist University ទីក្រុងហុងកុងតែម្តង។ អាហារូបករណ៍បានមកដល់ក្រសួងអប់រំផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន។... អាន​បន្ត

អាហារ១០កន្លែងពីប្រធានាធិបតីភីលីពីន

ផុតកំណត់ ១៥ មិថុនា ២០១៧ ប្រធានាធិបតីប្រទេសភីលីពីន លោក Rodrigo R. Duterte បានសន្យាផ្តល់អាហារូបករណ៍ដែលមានតំលៃ ១លាស ដុល្លារ ដល់តំបន់អាស៊ាន ក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍អនុបណ្ឌិត៥កន្លែង និងបណ្ឌិត៥កន្លែង... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២ទៅប្រទេសសឹង្ហបុរី

អាហារូបករណ៍ដែលផ្តល់អោយតែសិស្សខ្មែរនៅវិទ្យាល័យ ទៅរៀនបរិញ្ញាបត្រ៤ឆ្នាំបានមកដល់ទៀតហើយ។ អាហារូបករណ៍នេះមានឈ្មោះថា AY2018 ASEAN Scholarship for Cambodia។ ថ្ងៃផុតកំណត់ ទី១៦ មិថុនា ២០១៧។ ចូររុះរាន់ឡើង។ សិទ្ធិទទួលបាន មានសញ្ជាតិកម្ពុជា... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍របស់ Hinrich Foundation សិក្សា MSc in Global Production Engineering & Management

ថ្ងៃផុតកំណត់ ៣១ ឧសភា ២០១៧ ទីកន្លែងសិក្សា៖ Vietnamese-German University, ទីក្រុង ហូជីម៉ីញ ប្រទេសវៀតណាម។ លក្ខខ័ណ្ឌ៖ សម្រាប់តែនិស្សិត កម្ពុជា វៀតណាម និងមីយ៉ាន់ម៉ា មានកម្រិតវប្បធម៌បរិញាបត្រ ផ្នែក Mechanical Engineering, electronics, chemistry, textiles រឺ... អាន​បន្ត