អាហារូបករណ៍

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិតសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ លើមុខជំនាញផ្សេងៗ

បើលោកអ្នកចង់បានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសសូមអាននូវការប្រកាសដែលមានអត្ថន័យដូចខាងក្រោម៖ រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាសូមប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ជូនសិស្ស និស្សិតកម្ពុជា ដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រ... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ទៅប្រទេសថៃ ២០១៨

បើសិនជាបងប្អូនមានបំណងទៅសិក្សានៅបរទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ស្នើសុំអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យMae Fah Luang University នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ឆ្នាំ២០១៨បាន។  សូមអានការរៀបរាប់ខាងក្រោម៖ - ឯកទេស៖ ១.... អាន​បន្ត

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ 2017 Ilwoo Foundation សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP) បានជូនដំណឹងនៃកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ 2017 Ilwoo Foundation Scholarship Program ដែលផ្ដល់ដល់និស្សិត RUPP និង ITC ជាមួយនឹងឱកាសអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Inha នៃសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ។... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក Public Finance Program នៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ២០១៨

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជនទាំង២ភេទថា សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ វិទ្យាស្ថាន National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) នៃប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុណ្ឌិតផ្នែក Public Finance Program (Two Year Master’s Program)... អាន​បន្ត

ដំណើរទៅកាន់អាហារូបករណ៍ជុំវិញពិភពលោក !!!

ជួបជាមួយវាគ្មិនដែលជានិសិ្សតអាហារូបករណ៍មកពីបណ្តាអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោក ដែលពួកគាត់នឹងផ្តល់ជាវត្តមានក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍បន្តការសិក្សានៅបរទេស... អាន​បន្ត