អាហារូបករណ៍

ត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាមួយអង្គការ Youth Star Cambodia

អង្គការយុវតារាកម្ពុជា ជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណូល ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ អភិវឌ្ឍន៍យុវជន និងសហគមន៍ តាមរយៈសេវាកម្ម ស័្មគ្រចិត្ត ហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំ អង្គការយុវតារា បានបញ្ជូននិសិ្សត... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ទៅរៀន ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅ Ajou University

ធនាគារសហព័ន្ធកូរេបានសហការណ៍ជាមួយសាកលវិទ្យាល័ Ajou​ នៃប្រទេសកូរេដើម្បីផ្តល់អាហារូបករណ៍ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសកម្ពុជា។... អាន​បន្ត

ឱកាសដាក់ពាក្យចូលរួមវេទិកានិស្សិតអាស៊ីអឺរ៉ុបទី៦

6th Asia Europe Foundation Rectors’ Conference & Students’ Forum គឺជាវេទិកាជួបជុំរវាងនិស្សិតនិងសាកលវិទ្យាធិការនៅតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុប ដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រចាំឆ្នាំ។ លើកនេះវេទិកានឹងប្រារព្ធឡើងនៅប្រទេសសឹង្ហបុរី ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ដល់ថ្ងៃទី១៣​ ខែតុលា... អាន​បន្ត

តើ Research Proposal​ ជាអ្វី? ទាក់ទងអ្វីនឹងអាហារូបករណ៍?​ ខុសពី Personal Statement ទេ?

  ច្បាស់ជាមានប្អូនៗ និងនិស្សិតនៅមិនទាន់យល់អំពី Research Proposal ហើយចង់សួរសំណួរ៣ខាងក្រោម៖ តើ Research Proposal ហ្នឹងស្អីគេ? អា Research Proposal ហ្នឹងទាក់ទងអីជាមួយអាហារូបករណ៍? អា Research Proposal ហ្នឹងខុសគ្នាពី​ Personal Statement ម៉េចខ្លះ? មិនថ្វីទេ... អាន​បន្ត

គន្លឹះ៧រៀបចំផ្លូវរបស់អ្នកដើម្បីយកអាហារូបករណ៍អោយបាន

នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងសរសេរអត្ថបទនេះ ខ្ញុំគឺជានិស្សិតដែលកំពុងរៀនអនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសជប៉ុន និងធ្លាប់បានអាហារូបករណ៍២ដងរួចមកហើយ។ អាហារូបករណ៍ទី១របស់ខ្ញុំគឺ Global Ugrad របស់សហរដ្ឋអាមេរិច និងទី២គឺ MEXT Scholarship របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។... អាន​បន្ត