អាហារូបករណ៍

ដំណឹងអាហារូបករណ៍​ទៅសិក្សានៅប្រទេស​ឥណ្ឌានាឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដី​ពី​ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍ ផ្នែក​​ Telecommunication and English Courses ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ក្រោម​កម្មវិធី India Technical and Economic Cooperation (ITEC)។ ដើម្បី​ដាក់ពាក្យ... អាន​បន្ត

MEXT Scholarship របស់របស់ជប៉ុនមកដល់ទៀតហើយ

នេះគឺជាអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានឈ្មោះថា MEXT Scholarship ឆ្នាំ២០១៨ ដែលផ្តល់អាហារូបករណ៍៤ប្រភេទគឺ អនុបណ្ឌិត បរិញ្ញាបត្រ ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស និងថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​វិស្វកម្មទៅ​សិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​ហ្វីលីពីន

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន​ និងកីឡា​បាន​ប្រកាស​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​អាហារូបករណ៍​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​វិស្វកម្ម​ ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​ហ្វីលីពីន។... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ Fulbright Student Fellowship 2018-2019 ទៅសហរដ្ឋអាមេរិក

កម្មវិធី​អាហារូបករណ៍ Fulbright Student Fellowship សម្រាប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​ក្រោយ​ឧត្តម​សិក្សា (អនុបណ្ឌិត និង​បណ្ឌិត) ​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិកបាន​បើក​ទទួល​ពាក្យសម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី​ហើយ។​ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ១​ មិថុនា... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅសិក្សានៅប្រទេសទួគី ក្នុងឆ្នាំ២០១៧

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅសិក្សានៅប្រទេសទួគី ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។ មុខវិទ្យារួមមាន៖ Medicine, Dentistry, Pharmacy, Turkish Language and Literature and Theology។ លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រេើសរើស៖ បេក្ខជនទាំង២ភេទត្រូវ៖... អាន​បន្ត