ចំណេះដឹង

Relative Clause

I. របៀបប្រើប្រាស់ Relative Clause Relative Clause ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ដល់នូវព័ត៌មានបន្ថែម និងសំខាន់អំពីមនុស្ស របស់ ឬទីកន្លែងដែលពួកយើងកំពុងនិយាយ ឬនៅក្នុងប្រយោគមួយ។ ឧទាហរណ៍៖ The police officer arrested the man who robbed the bank. “who robbed the bank”... អាន​បន្ត

Present Simple VS Present Continuous

របៀបប្រៀបធៀប Present Simple និង Present Continuous នៅក្នុងអត្ថបទមុនៗ គេហទំព័រអាឡាដាំងបានពន្យល់ប្រិយមិត្តអំពីកាលទាំង១២នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសរួចមកហើយ។ ប៉ុន្តែលោកអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់អាចបែងចែកអោយដាច់ស្រឡះរវាងកាលមួយ... អាន​បន្ត

ជំនាញទន់ទាំង៦ដែលអ្នកត្រូវតែចេះ

ជំនាញទន់ឬ Soft-skilled គឺពិតជាមានសារសំខាន់ក្នុងការទទួលបានជោគជ៏យនៅក្នុងសតវត្ស៍ទី២១។ ជាទួទៅ អ្នកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាជំនាញរឹងត្រូវបានគេបង្រៀននៅឯសាលារៀន។ អ្វីដែលអ្នកប្រហែលជាមិនចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ... អាន​បន្ត

ពេលចូលរួមកម្មវិធីអ្វីមួយ ប្រយ័ត្នគេលក់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ជាទូទៅ នៅពេលដែលយើងទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនានា មិនថានៅប្រទេសកម្ពុជា ឬប្រទេសណាទេ ភាគច្រើនគេឲ្យយើងចុះឈ្មោះ ដោយសរសេរពត៏មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួន ដូចជា តួនាទី (ឧទាហរណ៍ សិស្ស) ទីកន្លែងធ្វើការ ឬសិក្សា... អាន​បន្ត

ឥន្ទ្រតដាក (បារាយណ៍លលៃ)

ក្រោយពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី១ បានឡើងសោយរាជ្យ ព្រះអង្គបានកសាងអាងស្តុកទឹកដ៏ធំដំបូងគេនៅក្នុងអាណាចក្រកម្ពុជា។ នោះគឹបារាយណ៍ឥន្ទ្រតដាក។ ត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ៨៧៧ បារាយណ៍ឥន្ទ្រតដាកមានប្រវែង៣៨០០ម៉ែត្រ... អាន​បន្ត