ចំណេះដឹង

How to Pass the Exam with A+

Caring for Your Body and Mind Get Enough Rest It may sound like a good idea to stay up all night cramming, but without sleep, your brain just won’t function. Almost all students pull all-nighters at some point, but they can have damaging effects on your brain for up to four days. Eat Well If you’re not eating properly, your brain won’t be able to function at its best. Getting enough nutrients will allow your body and brain to function optimally on exam day and while you study, make sure that you eat at regular intervals and don’t mindlessly snack on junk. Stay... អាន​បន្ត

មេរៀនពី រូបមន្ត Microsoft Excel សំខាន់ៗដែលអ្នកគួរចេះ

កម្មវិធី Microsoft Excel គឺជាកម្មវិធីមួយយ៉ាងសំខាន់ ដែលត្រូវបានមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រើប្រាស់ក្នុងការសិក្សា និងការងារជាប្រចាំ។ ខាងក្រោមនេះគឺជារូបមន្តសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរយល់ដឹង៖ Download File PDF Like ផេក... អាន​បន្ត

ចំនួនភូមិ ឃុំ សង្កាត់សរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៧ ប្រទេសកម្ពុជាមានខេត្តសរុបចំនួន២៥ខេត្ត-ក្រុង។ រាល់ខេត្តក្រុងទាំងនោះត្រូវបានបែងចែកជាសង្កាត់ ស្រុក ក្រុង ភូមិ ឃុំ ជាច្រើន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាទិន្នន័យដែលដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ គ.ជ.ប Code Khmer English Number Of... អាន​បន្ត

សិក្ខាសិលាស្ដីអំពីសាយប៊ើស្ប៉េស

មជ្ឍមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាមានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយក្នុងការអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរូមសិក្ខាសិលាពិសេសរបស់យើងដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះ ទី១៩ ខែឧសភា... អាន​បន្ត

ហេតុអ្វីបានជាទម្លាប់ពន្យារពេលអាចបន្តរហូតដល់វ័យការងាររបស់អ្នក?

មនុស្សភាគច្រើនមានទម្លាប់ពន្យារពេលក្នុងការធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយ។ ពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីទៅតាមសមត្ថភាពដែលគេអាចធ្វើបាននោះឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេចូលចិត្តអូសបន្លាយពេលវេលា មិនថាចំពោះការសិក្សារៀនសូត្រក្តី... អាន​បន្ត