ការ​អប់រំ

កំហុស៥យ៉ាងរបស់ឪពុកម្តាយចំពោះកូនខ្លួន

នៅលើលោកនេះ គ្មានឪពុកម្តាយឯណាមិនស្រលាញ់កូនរបស់ខ្លួននោះទេ ហើយក៏គ្មានឪពុកម្តាយឯណាដែលចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនអាក្រក់នោះដែរ។ ប៉ុន្តែអ្វីៗដែលពួកគាត់បានធ្វើចំពោះកូនមិនមែនសុទ្ធតែត្រូវដូចគ្នា ពេលខ្លះអាចខុសដោយអចេតនា... អាន​បន្ត

វិធីសាស្រ្តមួយចំនួនដែលជួយឲ្យអ្នកស្រកគីឡូបានឆាប់រហ័ស

មនុស្សយើងម្នាក់ៗកើតមកគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់មានរូបរាងអាក្រក់នោះទេ តែអ្នកខ្លះក៏មានរូបរាងធាត់ជ្រុលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមិនសប្បាយចិត្តនឹងរូបរាងរបស់ខ្លួន ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មានរូបរាងស្រស់ស្អាត តូចច្រឡឹងតាំងតែពីកំណើត។... អាន​បន្ត

វិធីសាស្រ្តជួយឲ្យអ្នករៀនចេះដោយមិនបាច់ប្រឹងខ្លាំង

មនុសុ្សយើងធ្វើអ្វីមួយមិនគួរប្រើតែកម្លាំងបាយនោះទេ តែគួរប្រើកម្លាំងប្រាជ្ញាឲ្យបានច្រើនជាង។ ការសិក្សាក៏ដូចគ្នា ប្រសិនបើអ្នកគិតតែពីប្រឹងរៀនដោយមិនដឹងពីរបៀប ឬគន្លឹះក្នុងការរៀនឲ្យឆាប់ចេះ អ្នកនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរ... អាន​បន្ត

វិធីសាស្រ្តជួយឲ្យអ្នកក្លាយជាសិស្សរៀនពូកែ មិនមែនសិស្សពូកែរៀន

មនុសុ្សយើងធ្វើអ្វីមួយមិនគួរប្រើតែកម្លាំងបាយនោះទេ តែគួរប្រើកម្លាំងប្រាជ្ញាឲ្យបានច្រើនជាង។ ការសិក្សាក៏ដូចគ្នា ប្រសិនបើអ្នកគិតតែពីប្រឹងរៀនដោយមិនដឹងពីរបៀប ឬគន្លឹះក្នុងការរៀនឲ្យឆាប់ចេះ អ្នកនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរ... អាន​បន្ត

សំណួរដែលឧហ្សាហ៍ចេញនៅពេលសម្ភាសន៍អាហារូបករណ៍

មុននឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលសម្ភាសន៍ អ្នកត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តជាច្រើនដើម្បីប្រាកដថាអ្នកពិតជាមានសមត្ថភាពសាកសមនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍មួយនេះ។ នៅពេលធ្វើការសម្ភាសន៍ ក្រៅពីការស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់អោយបានសមរម្យ... អាន​បន្ត