ការ​អប់រំ

ចេះ Conjunction (ឈ្នាប់) ច្បាស់ អ្នកនឹងពូកែខាងសំណេរភាសាអង់គ្លេស

នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស សំណេរដែលចាត់ទុកថាជាសំណេរល្អប្រើសម្រាប់ផ្លូវការនិងមានការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍ត្រឹមត្រូវនោះ គឺតម្រូវឲ្យអ្នកសរសេរទាំងកថាខណ្ឌ (paragraph) និង តែងសេចក្តី (essay) ចេះប្រើប្រាស់ conjunction... អាន​បន្ត

យល់ដឹងពីលក្ខណៈខុសគ្នារបស់ IELTS vs TOEFL មួយណាដែលសមនឹងអ្នក?

លោកអ្នកអាចដោនឡូតសៀវភៅនេះជា PDF បានដោយចុចនៅទីនេះ៖ TOEFL vs... អាន​បន្ត

វេយ្យាករណ៍សម្រាប់ IELTS: Adverb+Adjective Collocations

(Adverb + adjective) collocations ក្នុងសៀវភៅនេះ ដកស្រង់ពី the British National Corpus ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកសិក្សាទាំងអស់ បង្កើនចំណេះដឹងពាក្យវាក្យស័ព្ទ និងទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ក្នុងការប្រឡង IELTS។ លោកអ្នកអាចដោនឡូតសៀវភៅនេះជា PDF បានដោយចុចនៅទីនេះ៖ Adverb+Adjective... អាន​បន្ត

ស្ម័គ្រចិត្តជាមួយ CYA ដើម្បីចូលរួម Exchange program នៅម៉ាឡេស៊ី

To those who are interested in Volunteering with CYA. We are now recruiting 4 volunteers to participate in our World Exchange program "Our Energy" in MALAYSIA. Volunteers who have been involved or participating with our programs are encouraged to apply! The detail information you can find on our poster and if you need further information contact us via email or number provided. Send us your CV and motivation letter via email [email protected] And you also need to fill the online application form... អាន​បន្ត

Past Simple VS Present Perfect Simple

នៅក្នុងអត្ថបទមុនៗ គេហទំព័រអាឡាដាំងបានពន្យល់ប្រិយមិត្តអំពីកាលទាំង១២នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសរួចមកហើយ។ ប៉ុន្តែលោកអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់អាចបែងចែកអោយដាច់ស្រឡះរវាងកាលមួយ ទៅកាលមួយទៀតនោះទេ។ ជាក់ស្ដែងដូចជាកាល Past Simple (PS) នឹង... អាន​បន្ត