ការ​អប់រំ

សម្រង់សម្តីដ៏អស្ចារ្យទាំង១៥ឃ្លារបស់លោក បេនចាមីន ហ្វ្រេនឃ្លីន (Benjamin Franklin)

លោក បេនចាមីន ហ្វ្រេនឃ្លីន គឺជាបិតាសា្ថបនិកម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិច។ លោកក៏ជាអ្នកនិពន្ធ អ្នកនយោបាយ អ្នកបង្កើតថ្មី អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ សកម្មជនស៊ីវិល អ្នកការទូត និងរដ្ឋបុរសផងដែរ។... អាន​បន្ត

អ្នកត្រូវជៀសវាងកំហុសទាំងនេះនៅពេលដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍

"Success often teaches you mistakes." ក្នុង​ការ​ដាក់ពាក្យ​​អាហារូបករណ៍ បេក្ខជន​មួយ​ចំនួន​បាន​សម្រេច​នូវ​អ្វី​ដែល​គណៈកម្មការ​ចង់​បាន ប៉ុន្តែ​ក៏​មាន​បេក្ខ​ជន​មួយ​ចំនួន​បាន​បង្កើត​កំហុស​ផង​ដែរ។ នៅ​ពេល​នេះ... អាន​បន្ត

អ្វី​ដែល​គួរ​ធ្វើ​និង​មិន​គួរ​ធ្វើ​សម្រាប់​ភាព​ជោគ​ជ័យ​ក្នងភាពជាសហគ្រិន

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវខ្លីៗនិងមានន័យសម្រាប់សហគ្រិនពី Darren Hardy’s 'The Entrepreneur Roller Coaster' 1. DON’T want what you don’t want. វាពិតជាមានភាពងាយស្រួលណាស់ក្នុងការរងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានពីមនុស្សជំុវិញខ្លួន។ ដូច្នេះហើយចូរកំុចាញ់បោកនូវអ្វីជំុវិញខ្លូនអ្នក។... អាន​បន្ត

សំណួរដែលពិបាកឆ្លើយបំផុតពេលសម្ភាសន៍អាហារូបករណ៍

ការដាក់អាហារូបករណ៍មានជាដំណាក់កាលរបស់វា។ មុនដំបូងអ្នកបំពេញពាក្យសុំយកទៅដាក់ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត​ដែល​តំរូវដោយកម្មវិធីអាហារូបករណ៍។... អាន​បន្ត

គន្លឹះសំខាន់បំផុតទាំង៨ ក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍

សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្ត។ គន្លឹះទី១:  ផ្តល់ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់ បើអ្នកឆ្លើយសំណួរដែលមានលក្ខណៈអរូបិយ ត្រូវបង្ហាញឧទាហរណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីគាំទ្រនូវចម្លិិើយរបស់អ្នក។... អាន​បន្ត