Tag Archives: Master Scholarship

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ទៅប្រទេសថៃ ២០១៨

បើសិនជាបងប្អូនមានបំណងទៅសិក្សានៅបរទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ស្នើសុំអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យMae Fah Luang University នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ឆ្នាំ២០១៨បាន។  សូមអានការរៀបរាប់ខាងក្រោម៖

– ឯកទេស៖
១. Food Science and Technology
២. Public Health
៣. Business Administration
– កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
– បំពេញពាក្យ Online ៖ https://goo.gl/QjjEnG
– ដាក់ពាក្យទៅកាន់ទីតាំងទាំងបីដូចខាងក្រោម៖
១. ស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជា
២. សកលវិទ្យាល័យMae Fah Luang University
៣. ក្រសួងអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

ប្រភពពត៌មាន៖ ក្រសួងអប់រំយុវជននឹងកីឡា

::គេហទំព័រ៖ www.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.google.com/+moeys | www.twitter.com/moeyscambodia
::ទំព័រធនធានអប់រំ៖ www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញ YouTube៖ www.youtube.com/moeyscambodia

អាហារូបករណ៍ MEXT នៅសាកលវិទ្យាល័យតូក្យូ 2017

todai

ថ្ងៃផុតកំណត់: 22 ធ្នូ, 2016
ទីតាំង: ទីក្រុងតូក្យូ, ជប៉ុន
ប្រភេទអាហារូបករណ៍: ថ្នាក់បណ្ឌិត
រយៈពេលអាហារូបករណ៍:  3 ឆ្នាំ (ឬលើសពីនេះ)
ចំនួនអាហារូករណ៍ដែលផ្តល់ឲ្យ: 6 seats
ចាប់ផ្តើមចូលរៀន: ខែតុលា ឆ្នាំ 2017


មុខជំនាញ និង លក្ខខណ្ឌអាហារូបករណ៍

Please refer to the official program announcement. Click here: https://drive.google.com/file/d/0B0mvQ10qoq05ZHdSNW5ydnBEc00/view

របៀបដាក់ពាក្យ

All required documents must be sent by registered airmail (post) to the supervisor in GSALS before December 22, 2016.

How to find the supervisor, click here: https://drive.google.com/file/d/0B0mvQ10qoq05ZHdSNW5ydnBEc00/view

If you have any questions, contact GSALS. Click here: http://www.a.u-tokyo.ac.jp/english/contact/index.html

ប្រភព៖ ASEAN-Insider

ប្រភេទអាហារូបករណ៍ដែលនិស្សិតខ្មែរអាចដាក់ពាក្យបានទៅរៀនអនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

អាហារូបករណ៍នេះមានឈ្មោះថា The Malaysian Technical Cooperation Programme ASEAN Master Scholarship ដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក្នុងឱកាសធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន។ ដោយសារហេតុនេះ និស្សិតទាំង១០ប្រទេសរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍នេះដើម្បីរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋម៉ាឡេស៊ី ដើម្បីបន្តកម្រិតអនុបណ្ឌិត។

*អាហារូបករណ៍នេះនឹងឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។

The Malaysian Technical Cooperation Programme ASEAN Master Scholarship

ដើម្បីយកបានអាហារូបករណ៍នេះ អ្នកត្រូវមើលការទាមទារខាងក្រោម៖

កម្រិត៖ អនុបណ្ឌិត

លក្ខខណ្ឌ៖

 • មានអាយុមិនលើសពី៤៥ឆ្នាំ។
 • មាន GPA យ៉ាងតិច ៣.៥ រហូតដល់ ៤.០។
 • មានពិន្ទុ (IELTS យ៉ាងតិច ៦.៥) រឺ (TOEFL Paper-based Test ៥៨០) រឺ (TOEFL Computer-based Test 230) រឺ (TOEFL iBT ៩២)។ ពិន្ទុទាំងអស់មានសុពលភាពមិនលើសពី២ឆ្នាំ។
 • មានសុខភាពល្អដែលបញ្ជាក់ពីវិជ្ជៈបណ្ឌិតដែមមានវិជ្ជាជីវៈ។
 • សរសេរសំណើរនិក្ខេបបទដែលទាក់ទងការសិក្សាដែលអ្នកចង់រៀន។
 • ត្រូវសុំពាក្យចូលរៀនអនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី (លិខិតទទួលឲ្យចូលរៀននឹងចាប់ផ្តើមទទួលក្នុងកំឡុងពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យ)។

សាកលវិទ្យាល័យដែលអ្នកអាចរើសបានមានដូចខាងក្រោម៖

 • University of Malaya (UM)
 • National University of Malaysia (UKM)
 • University of Science, Malaysia (USM)
 • Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Internal Islamic University of Malaysia (IIUM)
 • University of Malaysia, Sabah (UMS)
 • University of Technology Petronas (UTP)

អាហារូបករណ៍នេះផ្តល់ជូនដូចជា៖

 • សំបុត្រហោះហើរពីភ្នំពេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
 • ប្រាក់បង់ថ្លៃសិក្សា
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ចាយប្រចាំខែ
 • ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ទិញសៀវភៅនិងការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
 • ធានារ៉ាប់រងសុខភាព
 • ប្រាក់សម្រាប់ការរើទៅនៅ និងចាកចេញនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
 • ប្រាក់សម្រាប់ធ្វើនិក្ខេបបទ
 • វីហ្សា (visa)

មុខវិជ្ជាដែលផ្តល់ឲ្យមាន៖

 • Economics (សេដ្ឋកិច្ច)
 • Project Management (ការគ្រប់គ្រងគម្រោង)
 • Governance (អភិបាលកិច្ច)
 • International Relations (ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ)
 • Public Policy (គោលនយោបាយសាធារណៈ)
 • Agriculture and Fisheries (កសិកម្ម និងជលផល)
 • Islamic Studies (ការសិក្សាអំពីអ៊ីស្លាម)

ការជ្រើសរើសបេក្ខជនផ្តោតទៅលើកត្តាខាងក្រោម៖

 • សមិទ្ធិផលការសិក្សាខ្ពស់
 • គុណភាពសំណើរនិក្ខេបបទ
 • ទំនាក់ទំនងល្អ មានជំនាញសរសេរ និងអានជាភាសាអង់គ្លេស

*ចំណាំ៖ អាហារូបករណ៍នេះត្រូវដាក់ពាក្យតាមរយៈ online។ ចុចទីនេះ screenshot-991 ដើម្បីដាក់ពាក្យ។

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម អ្នកអាចចូល link របស់ក្រសួងអប់រំម៉ាឡេស៊ីនៅត្រង់នេះ screenshot-992 ។

*អាហារូបករណ៍នេះនឹងឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍

កម្មវិធី Exchange Program ទៅសហរដ្ឋអាមេរិក YSEALI 2017

អាហារូបករណ៍របស់ Lee Kuan Yew School of Public Policy របស់ NUS