អាហារូបករណ៍

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា ឧត្តមសិក្សា ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស និងថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ទៅសិក្សា  នៅប្រទេសជប៉ុន

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា ឧត្តមសិក្សា ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស និងថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ទៅសិក្សា  នៅប្រទេសជប៉ុន។ អាហារូបករណ៍ (ប្រឡង) នៃរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដល់សិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការកម្ពុជា... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ទៅសិក្សានៅសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

សាកលវិទ្យាល័យ Dali នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផ្ដល់អហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន​១០​កន្លែងដល់និស្សិតកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩។ សោហ៊ុយធ្វើដំណើរទៅ-មកជាបន្ទុករបស់សាមីជន... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា និងបរិញ្ញាបត្រនៅសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាធ្វើការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍អាមេរិក Young Southeast Asian Leaders Initiatives (YSEALI) Academic Fellowship

YSEALI ផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជា៖ ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ (Civic engagement) ការគ្រប់គ្រង បរិស្ថាន និង ធនធាន ធម្មជាតិ (Environment and natural resources management) បញ្ហាបរិស្ថាន (Environmental Issues) ភាពជាសហគ្រិន និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច (Entrepreneurship and economic... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅនៅប្រទេសសឹង្ហបុរី ២០៨-២០១៩

ក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះ ក្រសួងអប់រំ នៃសាធារណៈរដ្ឋសឹង្ហបុរី (The Singapore Ministry of Education) នឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍មួយចំនួនដល់សិស្សនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន... អាន​បន្ត