អាហារូបករណ៍

កម្មវិធី JENESYS 2017 សម្រាប់និស្សិត DMC

JENESYS 2017 Exchange Program នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ Tokyo និង Hokkaido ប្រទេសជប៉ុន ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥-១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧។ លក្ខខណ្ឌ៖ ជាប្រជាជនដែលមានភាពក្លាហ៊ាន និងត្រូវតែជាសិស្ស DMC នាពេលបច្ចុប្បន្ន មានអាយុចាប់ពី១៨-៣៥ ឆ្នាំ... អាន​បន្ត

ស្មាតផ្ដល់អាហារូបករណ៍២០កន្លែងសម្រាប់​សិស្ស​ដែលទើបបញ្ចប់ទី១២ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

ក្រុហ៊ុនស្មាន អាស្សាកា ខូ អិលធីឌី (ស្មាត) សហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគម ដើម្បីផ្ដល់អាហារូបករណ៍២០កន្លែង ជូនសិស្សានុសិស្ស ដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមមិ... អាន​បន្ត

ការប្រឡងយកអាហារូបករណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ Limkokwing

លក្ខខណ្ឌ៖ បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរ សិស្សិដែលទើបបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ ឬនិស្សិតដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរសាកលវិទ្យាល័យអាចចុះឈ្មោះបាន និស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Limkokwing មិនអាចដាក់ពាក្យបានទេ... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិតនៅប្រទេសថៃ

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិ Sirindhorn (SIIT), សាលកលវិទ្យាល័យ Thammasal, ប្រទេសថៃ ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាកអនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិតចំពោះនិស្សិតបរទេស ដែលមានមុខជំនាញដូចជា៖ Biochemical Engineering/Biochemistry Chemical Engineering/Chemistry Civil Engineering Computer Engineering/Science Electronics and Communication... អាន​បន្ត

CAM-ASEAN ផ្ដល់អាហារូបករណ៍១៩០កន្លែង សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន

CAM-ASEAN ផ្ដល់អាហារូបករណ៍១៩០កន្លែង សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន ដល់សិស្សជាប់បាក់ឌុបឆ្នាំសិក្សា២០១៧។ និទ្ទេសA៖ អាហារូបករណ៍១០០% (១០នាក់) និទ្ទេសB៖ អាហារូបករណ៍៥០% (៣០នាក់) និទ្ទេសC៖ អាហារូបករណ៍៣០%... អាន​បន្ត