អាហារូបករណ៍

ឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ក្នុងស្រុកថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ តាមរយៈអង្គការសម្រេចសុបិនកុមារ

អង្គការសម្រេចសុបិនកុមារ ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន២០នាក់ សម្រាប់តែបេក្ខជនដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី១២ ឬបេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិរួចហើយជាំមួយសុពលភាពរយៈពេល៣ឆ្នាំ... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍​​ថ្នាក់​ក្រោយ​ឧត្ដម​សិក្សា​ទៅសិក្សានៅប្រទេស​ឥណ្ឌា

រដ្ឋាភិបាល​ឥណ្ឌា​រដ្ឋាភិបាល​ឥណ្ឌាសម្រាប់​​ថ្នាក់​ក្រោយ​ឧត្ដម​សិក្សា​នៅ​សកល​វិទ្យាល័យ Nalanda ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០១៨-២០១៩ ចំនួន ០២។ បេក្ខជនអាចជ្រើសរើសមុខជំនាញណាមួយក្នុងចំណោមមហាវិទ្យាល័យ៖... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទៅសិក្សានៅប្រទេសវៀតណាម

សាកល​វិទ្យាល័យ​សមុទ្រ​វៀតណាម (Vietnam Maritime University-VMU) នៃ​សាធារណរដ្ឋ​សង្គមនិយម​វៀតណាមផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​សិក្សា​ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍សម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈ និងអភិបាលកិច្ចល្អនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់

សាធរណរដ្ឋសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់ផ្ដល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈ និងអភិបាលកិច្ចល្អ ឆ្នាំ២០១៩ ដល់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើន... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេសឡាវ​

អាហារូបករណ៍ (ប្រឡង) ​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិត​ឡាវ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨-២០១៩ចំនួន១០កន្លែងសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជា។ មុខជំនាញសម្រាប់សិក្សា៖ បរិស្ថាន ព័ត៌មានវិទ្យា... អាន​បន្ត