អាហារូបករណ៍

អាហារូបករណ៍ ការអភិវឌ្ឍន៍ថាមពលនិរន្តរភាព

នេះគឺជាកម្មវិធីមិត្តភាព (fellowship program) របស់អង្គការយ៉ូនេស្កូ ផ្តោតលើការបង្កើនសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ក្នុងវិស័យថាមពលបង្កើតថ្មី និងនិរន្តរភាព សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។... អាន​បន្ត

កម្មវិធី Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA) ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨-២០១៩

កម្មវិធីនេះមានរយៈពេលតែ៦សប្ដាហ៍ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ។ មុខវិទ្យាសម្រាប់កម្មវិធី Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA) រួមមាន៖ ភាសាអង់គ្លេស សិក្សាសង្គម (សិក្សាសង្គម, ប្រវត្តិសាស្ត្រ, ភូមិវិទ្យា ...)... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ MEXT តាមរយៈ University Recommendation ទៅប្រទេសជប៉ុន

ថ្ងៃនេះ អាឡាដាំងសូមណែនាំត្រួសៗអំពីអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុន ដែលមានឈ្មោះថា “Monbukagakusho: MEXT – University Recommendation” ។ ខាងក្រោមនេះ... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រថៃ ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

លក្ខខណ្ឌ៖ បេក្ខជន-បេក្ខនារីត្រូវតែ៖ ជាជនជាតិខ្មែរ ឡាវ ឬមីយ៉ាន់ម៉ា មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬអនុបណ្ឌិត មានសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសល្អ មានអាយុមិនអោយលើស ២៧ឆ្នាំសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tsukuba នៅប្រទេសជប៉ុន សម្រាប់វគ្គចូលរៀននៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ។ លក្ខខណ្ឌ៖ ត្រូវទទួលការយល់ព្រមក្នុងការចូលរៀនថ្នាក់ MA/PhD... អាន​បន្ត