Category Archives: scholarship

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ទីក្រុង​ហុងកុង

សម្រាប់ ឆ្នាំ២០១៧នេះ សាកលវិទ្យាល័យលីងណាន (Lingnan University) នៃទីក្រុងហុងកុង ប្រទេសចិន ផ្ដល់អាហារូបករណ៍មួយចំនួនដល់និស្សិតកម្ពុជាដើម្បីទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ វប្បធម៌ និងសិល្បៈ រដ្ឋបាលធុរកិច្ច ព្រមទាំងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម។

ព័ត៌មានលម្អិត

 • សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ www.LN.edu.hk/admissions/ug/overseas
 • អីុម៉ែល៖ UGadm@LN.edu.hk
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ (៨៥២) ២៦១៦ ៨៧៥០

***ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

Disclaimer: The word in this article is purely for sharing only. While we are committed to keep the up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind.

16107137_1629288023764472_5993471396460022532_o

អាហារូបករណ៍ Stipendium Hungaricum Programme ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ហុងគ្រី​

រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋហុងគ្រី ក្រោមកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Stipendium Hungaricum Programme នឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិត បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ បរិញ្ញាបត្រ និង Non-degree Programme ដល់និស្សិតកម្ពុជា ដើម្បីបន្តការសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសហុងគ្រីចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ តទៅ។

ការដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជនត្រូវទៅចុះឈ្មោះនៅការិយាល័យអាហារូបករណ៍ និងកម្មសិក្សា នៃនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ និងអាហារូបករណ៍ អគារលេខ ៨០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម (ស្ថិតក្នុងទីស្តីការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា) ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ ដល់ថ្ងៃទី ២៤ មិនា ២០១៧។ ទន្ទឹមនឹងនេះ បេក្ខជនក៏ត្រូវដាក់ពាក្យ Online តាមគេហទំព័រ Official Website  ឲ្យបានមុនថ្ងៃ ០៥ មីនា ២០១៧ ផងដែរ។

ពត៌មានលម្អិត៖

សម្រាប់លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសលម្អិត និងពត៌មានផ្សេងៗ សូមចូលទៅកាន់តំណរភ្ជាប់ Official Announcement  ឬ សាកសួរតាមរយៈលេខ ០២៣ ៧២៤៨៧៤។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

Disclaimer: The information in this article is purely for information sharing only. While we are committed to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind.

16143642_1627102727316335_6813235837818470411_o16112757_1627102723983002_801596403907509064_o

អាហារូបករណ៍ MASDAR Institute ទៅសិក្សានៅប្រទេសអារ៉ាប់រួម UAE

Masdar Institute of Science and Technology is the world’s first graduate-level university dedicated to providing real-world solutions to issues of sustainability. The Institute’s goal is to become a world-class research-driven graduate-level university, focusing on advanced energy and sustainable technologies.

The scholarships are available to study masters and doctoral degree program.

អាហារូបករណ៍ផ្តល់ឲ្យ៖

Qualified Master’s and Doctorate degree applicants to Masdar Institute will be provided with full scholarship benefits upon admission. The Masdar Institute Scholarship benefits include the following:

 • 100% of all tuition fees
 • All requd textbooks
 • A laptop
 • Reimbursement of GRE and TOEFL exam/test fees
 • Masdar Institute housing
 • Monthly stipend
 • Health insurance
 • Annual return ticket home (if applicable)

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

For Msc:

 • A relevant undergraduate degree in science, engineering or IT from a recognized and accredited university;
 • A minimum CGPA of 3.0 (on a scale of 4.0) or equivalent (2nd class upper in the British system);
 • A minimum GRE Quantitative score of 155 (700 on the old scale)*;
 • A minimum TOEFL score of 91 (iBT)) or equivalent paper/computer based scores, or a minimum academic IELTS score of 6.5;
 • 3 Recommendation Letters;
 • Statement of Objectives.

For Doctoral:

 • A relevant undergraduate and Master’s degree in science, engineering or IT from a recognized and accredited university;
 • A minimum CGPA of 3.0 in the undergraduate degree and a minimum CGPA of 3.2 in the master’s degree, or equivalent;
 • A minimum GRE Quantitative score of 155 (700 on the old scale)*;
 • A minimum TOEFL of 91 on the internet-based test (iBT) or equivalent paper/computer-based scores, or a minimum academic IELTS score of 6.5;
 • 3 recommendation letters;
 • Statement of Objectives;
 • Research proposal.

ការដាក់ពាក្យ៖

Applicants are required to complete the online application form (តំណរភ្ជាប់: Online Application) and submit the following documents in PDF, MS Word or JPF format. Please do not upload RAR or ZIP files.

 • Copy of undergraduate/graduate transcripts;
 • Statement of Objectives;
 • Research proposal (for PhD applicants);
 • Copy of GRE and TOEFL (or IELTS) scores;
 • Copy of CV (including education, list of publications, awards, professional experience, etc.);
 • JPEG of passport-sized photo of not more than 100K in size;
 • Name and email address of 3 referees (It is preferable that these email addresses are university/professional email addresses and not common Yahoo, Gmail, Hotmail, etc., email addresses).

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ដាក់ពាក្យ៖ ៣១ ឧសភា ២០១៧

ពត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់តំណរភ្ជាប់៖ Official Website ។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Disclaimer: The information in this article is purely for information sharing only. While we are committed to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind.

អាហារូបករណ៍ Holland High Potential Scholarship ទៅ​សិក្សា​នៅ​ Maastricht University ប្រទេស​ហូឡង់

The Holland Scholarship is meant for international students from outside the European Economic Area (EEA) who want to do their bachelor’s or master’s in the Netherlands.This scholarship is financed by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science as well as several Dutch research universities and universities of applied sciences.

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

 • You come from a country outside the EU/EEA and meet the requirements for obtaining an entry visa and residence permit for the Netherlands.
 • You are applying for a full-time master’s programme at Maastricht University.
 • You meet the specific admission requirements of Maastricht University.
 • You have never studied at an education institution in the Netherlands.
 • You are not over 35 years of age at the start of the 2017/18 academic year.
 • You obtained excellent results during your prior education programmes, as demonstrated by your latest grade transcript. If several applicants are equally qualified, we will give preference to applicants whose transcript(s) demonstrate that they are among the top 5% of the 2017/18 scholarship programme applicants.

សុពលភាពអាហារូបករណ៍៖

 • 12 months in the case of a one-year master’s programme
 • 24 months in the case of a two-year master’s programme

ការដាក់ពាក្យ៖

Step 1: Register for a Master’s Programme (MA) at Maastricht University. For further details on how to register for an MA at UM, please see your prospective MA programme’s webpage. Once you have submitted your application via Studielink, you will receive a student ID number. With this number, you can login in MyUM.

Step2: Please fill out, print, sign, and scan the completed application form to an electronic device of your choosing.

Step 3: Sign in to your MyUM account (don’t forget to add “i” before your student ID number when logging in (i.e. i123456)). In MyUm, please select document type “Apply for scholarship.” Under “My Study,” you can then upload the necessary documents, including the scan of your completed application form. Only complete forms will be taken into consideration, so please fill out all fields in the form!
Please note: if you have already uploaded (a) reference letter(s) to MyUM in 2016, you do not need to upload a reference letter. If you have not yet uploaded (a) reference letter(s) to MyUM, or did so in 2015 or earlier, please do upload a reference as part of your application.

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ដាក់ពាក្យ៖ ០១ កុម្ភៈ ២០១៧

បញ្ជាក់៖

To obtain a UM Scholarship, you must have been accepted to a study programme. Please note that you have to send in your scholarship application before you have been accepted for the study programme. We advise you to apply for the study programme and the scholarship at the same time.

ពត៌មានលម្អិត៖ ចូលទៅកាន់តំណរភ្ជាប់ Official Website

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Disclaimer: The information in this article is purely for information sharing only. While we are committed to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind.

អាហារូបករណ៍អនុបណ្ឌិតផ្នែក Social Work របស់ RUPP-EWHA

អាហារូបករណ៍នេះមានការសហការណ៍រវាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងសាកលវិទ្យាល័យ Ewha Womans University របស់កូរ៉េខាងត្បូង។ មុខវិជ្ជានេះនឹងមានសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិកូរ៉េមកបង្រៀនផ្ទាល់ផងដែរ ដោយប្រើភាសាអស់គ្លេសសំរាប់ទំនាក់ទំនង។ ពិសេសត្រង់ថា អាហារូបករណ៍នេះតម្រូវសម្រាប់អ្នកធ្វើការក៏បាន ព្រោះរៀននៅចុងសប្តាហ៍ ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថានិស្សិតមិនអាចដាក់ពាក្យបាននោះទេ។

ផុតទទួលពាក្យថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

សូមទំនាក់ទំនង មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកូរ៉េ កម្ពុជា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

img_0076