ជីវិត​និង​​សង្គម

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅស្ថានទូតបារាំង

ស្ថានទូតបារាំងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក (ភេទស្រី ឬប្រុស) មួយរូប ឱ្យចូលបម្រើការងារផ្នែកជំនួយការគណនេយ្យ ។ លក្ខណៈសម្បតិ្តជ្រើសរើស ៖ - មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកគណនេយ្យ និងគ្រប់គ្រង - ចេះនិយាយ និង សរសេរភាសាបារាំង... អាន​បន្ត

When we start losing interest in the material world…

By the age of 6, I wanted the toys that I saw most kids played.  . By the age of 10, I wanted the Nintendo video game.  . By the age of 14, I wanted a nice bike.  . By the age of 17, I wanted a nice motorbike.  . Then, things kept going; I wanted a nice watch; I wanted a nice laptop; I wanted  nice clothes; I wanted a nice smart phone; I wanted a nice glasses; I wanted a nice job.  . And then, it keeps going on and on; I want a nice car; I want a nice house; I want a nice scholarship; I want a nice degree abroad; I wanted a nice business.  . And then it goes on without... អាន​បន្ត

វិធីសាស្រ្ត​រាប់អាន​មិត្ត​​ឲ្យ​​បាន​ច្រើន

មនុស្សមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានទេ ហេតុនេះពួកគេត្រូវការមានមិត្តភក្តិឬត្រូវចេះបង្កើតមិត្ត។ ដូចគ្នាដែរ មនុស្សខ្លះមានបញ្ហាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកនិយាយជាមួយមនុស្សប្លែកមុខ។... អាន​បន្ត

ទម្លាប់​​​មនុស្ស​ជោគ​ជ័យ​ធ្វើ​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​នៅ​មុន​ពេល​ចូល​គេង

អ្នកបានដឹងរឿងជាច្រើនពីមនុស្សល្បីមួយចំនួនថាពួកគេក្រោកឡើងនៅពេលព្រលឹមហើយចេញទៅធ្វើការ។ តែតើអ្នកដឹងទេថានៅពេលណានៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាពេលសំខាន់បំផុតនោះ?... អាន​បន្ត

វិធីសាស្រ្តបង្ការក្នុងពេលវង្វេងកូនអ្នកក្នុងហ្វូងមនុស្ស

លោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ដឹង ធ្លាប់លឺជាញឹកញាប់មកអំពីការបាត់ ឬរង្វេងកូននៅរៀងរាល់ពេលដែលមានពិធីបុណ្យជាតិធំៗ ដែលមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើន។... អាន​បន្ត