ចំនេះដឺង

យល់ដឹងសញ្ញានិងតំលៃរូបិយប័ណ្ណក្នុងប្រទេសអាស៊ាន ប្រៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណកម្ពុជា

ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់កើតលើទឹកដីកម្ពុជា យើងយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់នូវសមាហរណកម្មអាស៊ានក្នុងតំបន់ ដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជារឹតតែងាយស្រួលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជិតខាង។... អាន​បន្ត

Relative Clause

I. របៀបប្រើប្រាស់ Relative Clause Relative Clause ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ដល់នូវព័ត៌មានបន្ថែម និងសំខាន់អំពីមនុស្ស របស់ ឬទីកន្លែងដែលពួកយើងកំពុងនិយាយ ឬនៅក្នុងប្រយោគមួយ។ ឧទាហរណ៍៖ The police officer arrested the man who robbed the bank. “who robbed the bank”... អាន​បន្ត

Present Simple VS Present Continuous

របៀបប្រៀបធៀប Present Simple និង Present Continuous នៅក្នុងអត្ថបទមុនៗ គេហទំព័រអាឡាដាំងបានពន្យល់ប្រិយមិត្តអំពីកាលទាំង១២នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសរួចមកហើយ។ ប៉ុន្តែលោកអ្នកប្រហែលជាមិនទាន់អាចបែងចែកអោយដាច់ស្រឡះរវាងកាលមួយ... អាន​បន្ត

ជំនាញទន់ទាំង៦ដែលអ្នកត្រូវតែចេះ

ជំនាញទន់ឬ Soft-skilled គឺពិតជាមានសារសំខាន់ក្នុងការទទួលបានជោគជ៏យនៅក្នុងសតវត្ស៍ទី២១។ ជាទួទៅ អ្នកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាជំនាញរឹងត្រូវបានគេបង្រៀននៅឯសាលារៀន។ អ្វីដែលអ្នកប្រហែលជាមិនចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ... អាន​បន្ត

ពេលចូលរួមកម្មវិធីអ្វីមួយ ប្រយ័ត្នគេលក់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ជាទូទៅ នៅពេលដែលយើងទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនានា មិនថានៅប្រទេសកម្ពុជា ឬប្រទេសណាទេ ភាគច្រើនគេឲ្យយើងចុះឈ្មោះ ដោយសរសេរពត៏មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួន ដូចជា តួនាទី (ឧទាហរណ៍ សិស្ស) ទីកន្លែងធ្វើការ ឬសិក្សា... អាន​បន្ត