ភាសាអង់គ្លេស

យល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ Causative Verbs ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

Causative Verb គឺជាកិរិយាស័ព្ទដែលបង្ហាញពីការបង្ខិតបង្ខំ បង្គាប់បញ្ជា ស្នើសុំ ឬអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយ។ កិរិយាស័ព្ទដែលជា Causative Verb មាន៥ គឺ Have Get Make Let និង Help។ វាត្រូវបានបែងចែកជាពីរ គឺ Passive និង Active form។ ទី១. Have៖... អាន​បន្ត

Would Rather, Would Prefer, and Prefer

ភាព​ខុស​គ្នា និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​ Prefer និង Would rather ចំពោះ​ពាក្យ​ទាំង​ពីរ​នេះ អ្នក​សិក្សា​ភាសាអង់គ្លេស​មួយ​ចំនួន​អាច​មាន​ការ​ភ័ន​ច្រលំ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ព្រោះ​ពាក្យ​ទាំង​ពីរ​មាន​ន័យ​ដូច​គ្នា។... អាន​បន្ត

ស្គាល់គុណនាមទាំងពីរច្បាស់ហើយរឺនៅ?

នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស កម្រិតនៃគុណនាមមានពីរប្រភេទ គឺគុណនាមកម្រិតធម្មតា ( Base/Normal)  និងគុណនាមកម្រិតខ្លាំង ( Strong/Extreme)។ ប្រសិនបើយើងចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ទូទៅ សាមញ្ញ មិនមានលក្ខណៈខ្លាំងខ្លា... អាន​បន្ត

របៀបនៃការរៀន Conditional នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសឲ្យឆាប់ចេះ

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាការសិក្សាអំពី Conditional មានលក្ខណៈស្មុគ្រស្មាញ និង​ពិបាកយល់ដែរឬទេ? ខាងក្រោមនេះជាការពន្យល់ខ្លីៗ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកងាយយល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ Conditional ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ជាការពិតណាស់ការសិក្សាអំពី Conditional... អាន​បន្ត

​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Comma (,)​

Comma (,) ជា​សញ្ញា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​​ក្នុង​គោល​បំណង​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ភាសាអង់គ្លេស។ ​ដោយ​សារ​តែ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន ទើប​បាន​ជា​អ្នក​រឿងមួយ​ចំនួន​នៅ​មាន​ភាព​ស្រពិច​ស្រពិល... អាន​បន្ត