ការអប់រំ

រៀនដើម្បីពិន្ទុ ឬ រៀនដើម្បីចេះ?

ពេលដែលយើងនិយាយទៅដល់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ យើងតែងនឹក ឃើញ ទៅដល់ការសិក្សាមុខវិជ្ជាជាច្រើន ដែលមុខវិជ្ជាខ្លះយើងចូលចិត្តរៀន និងមុខវិជ្ជាខ្លះទៀតយើងមិនសូវជាចូលចិត្ត។ ជាពិសេសយើងក៏នឹកឃើញទៅ... អាន​បន្ត

តើមនុស្សបានទាញផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីការអាន?

តើយើងមានធ្លាប់គិតទេថា យើងចង់ផ្លាស់ប្តូរអ្វី? យើងចូលចិត្តអ្វី? យើងជា មនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែគិតលើផ្លូវអវិជ្ជមានមែនទេ? មិនជឿជាក់លើខ្លួនឯង? មិនសូវពូកែនិយាយ? មិនសូវមានគំនិតក្នុងការជជែកពិភាក្សា? សៀវភៅអាច... អាន​បន្ត

តើសិស្សដែលជោគជ័យក្នុងសាលារៀនបង្ហាញពីការជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដែររឺទេ?

មាន សំណួរ ជាច្រើនចោទសួរថា តើការទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុង ការ សិក្សារៀនសូត្រនៅសាលា អាចបញ្ជាក់ពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត ដែរឬ ទេ? ឬមួយ ក៏ថាតើការបរាជ័យក្នុងការសិក្សា អាចនាំឲ្យមានការបរាជ័យនៅ ក្នុង ជីវិត មែនដែរអត់?... អាន​បន្ត

បណ្ណាល័យដែលមានសៀវភៅគ្រប់ប្រភេទតែខ្វះអ្នកអាន!

សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅទាំងឡាយ តើអ្នកកំពុងតែពិបាកស្វែងរកកន្លែងដែលមានសេចក្តីសុខបំផុតក្នុងការអានសៀវភៅមែនទេ? ឬក៏កំពុងតែស្វែងរកសៀវភៅដែលអ្នកចូលចិត្តអានបំផុត តែបែរជារកមិនឃើញ?... អាន​បន្ត

កម្មវិធី ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting (AFMAM 2018)

កម្មវិធី ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting (AFMAM 2018) នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៣-៨ ខែកក្កដា ២០១៨ នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី។ អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ត្រូវអោយរួមគ្នាបង្កើតជាក្រុមមួយដែលមានសមាជិក៨នាក់។ ក្នុងនោះ ៧នាក់ជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ... អាន​បន្ត