ការអប់រំ

Cambodia’s 62 years of membership at the UN

Source: Khmer Times The exchange of rhetoric over the membership of Cambodia at the United Nations (UN) emerged recently between the ruling party and the defunct opposition party. To answer the question on whether Cambodia’s seat has ever been suspended, I wish to invite our readers to have a walk-through to the 60 years of historical background of Cambodia’s membership at the United Nations. Cambodia under the wise leadership of the then Prince Norodom Sihanouk applied for membership at the UN in 1952, a year before gaining independence from France in 1953. This indicates that... អាន​បន្ត

ភាពជោគជ័យរបស់ Inspired Cambodia នៃការរៀបចំកម្មវិធី Toastmasters Open Speech កាលពីខែមករា

នាថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៨ មានការរៀបចំកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Toastmasters Open Speech ដោយការសហការពីក្លឹប Toastmastersទាំង៤នៅប្រទេសកម្ពុជា​ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា ជប៉ុន ( CJCC ) ពីម៉ោង ១-៥។... អាន​បន្ត

គោលការណ៍គ្រឹះទាំង ១០ ក្នុងការសរសេរ Literature Review

អត្ថបទមួយនេះ នឹងភ្ជាប់នូវអត្ថបទដ់ើមជាភាសាអង់គ្លេសទាំងស្រុងពី គោលការណ៍គ្រឹះទាំង ១០ ក្នុងការសរសេរ Literature Review សម្រាប់ចែកចាយដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងស្វែងរកឯកសារដ៏ល្អសម្រាប់អាន។ Ten Simple Rules for Writing a Literature Review Rule 1: Define a Topic and... អាន​បន្ត

អាហារូបករណ៍ MEXT តាមរយៈ University Recommendation ទៅប្រទេសជប៉ុន

ថ្ងៃនេះ អាឡាដាំងសូមណែនាំត្រួសៗអំពីអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុន ដែលមានឈ្មោះថា “Monbukagakusho: MEXT – University Recommendation” ។ ខាងក្រោមនេះ... អាន​បន្ត

ម៉ម សុខឧស្សាហ៍៖ មករៀននៅប្រទេសចិនមិនមែនជារឿងចៃដន្យ

ថ្ងៃនេះគេហទំព័រអាឡាដាំងនឹងណែនាំយុវតីខ្មែរមួយរូបដែលបានបំពេញបំណងរបស់ខ្លួងក្នុងការទៅសិក្សានៅក្នុងប្រទេសក្នុងក្តីសុបិន្តរបស់នាង។ យុវតីម្នាក់នោះមានឈ្មោះថា ម៉ម សុខឧស្សាហ៍។ ឧស្សាហ៍... អាន​បន្ត