All posts by Nova

សំណង់ប្រយោគទាំង ៤ ក្នុងភាសាអង់គ្លេស

sentence_structure

ក្នុងភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីសរសេរឲ្យបានល្អ អ្នកត្រូវចេះប្រើប្រាស់នូវសំណង់ប្រយោគផ្សេងៗគ្នា។ សំណង់ប្រយោគសំខាន់ៗ មាន ៤ គឺ Simple Sentences, Compound Sentences, Complex Sentences, និង Compound Complex Sentences។ ខាងក្រោមនេះជាការពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់នៃប្រយោគទាំងនេះ៖

     1. Simple Sentences

Simple sentence គឺសំដៅទៅលើប្រយោគដែលអាចឈរតែឯងបាន ហើយមានន័យពេញលេញ។

ឧទាហរណ៍ I kissed my daughter.

I kissed my daughter គឺជាប្រយោគដែលមានន័យពេញលេញ . វាមានប្រធាន (I) and កិរិយាស័ព្ទ (kissed), ដែលធ្វើប្រយោគមានន័យពេញលេញ។

     2. Compound Sentences

A compound sentence  គឺជាសំណង់ប្រយោគដែលមានន័យពេញលេញពីរបូកបញ្ចូលគ្នា។ ប្រយោគទាំងពីរត្រូវបានតភ្ជាប់គ្នាដោយ  coordinating conjunction ឬ semicolon. A coordinating conjunction គឺជាពាក្យដែលបានតួនាទីភ្ជាប់ឃ្លា ឬប្រយោគឲ្យជាប់គ្នា។

ឧទាហរណ៍ I kissed my daughter, and she was very shy.

I kissed my daughter  គឺជាប្រយោគដែលមានន័យពេញលេញមួយ។  she was very shy គឺជាប្រយោគដែលមានន័យពេញលេញមួយទៀត. And គឺជា coordinating conjunction ដែលភ្ជាប់ប្រយោគទាំងពីរជាមួយគ្នា។  ដូច្នេះ I kissed my daughter, and she was very shy គឺជា compound sentence.  

     3. Complex Sentences

Complex sentence គឺសំដៅទៅលើសំណង់ប្រយោគដែលមា subordinate clause and independent clause. A subordinate clause គឺជាក្រុមពាក្យដែលមានប្រធាន និងកិរិយាស័ព្ទដែរ តែមិនមានន័យពេញលេញ ហើយមិនអាចឈរតែឯងបានទេ។

ឧទាហរណ៍ She smiled because I kissed her.

She smiled គឺជាប្រយោគដែលមានន័យពេញលេញ (independent clause)។  Because I kissed her គឺជាប្រយោគដែលមិមានន័យពេញលេញឡើយ។ She smiled because I kissed herគឺជា complex sentence។

     4. Compound Complex Sentences

សំណង់ប្រយោគនេះគឺជាការច្របាច់បញកចូលគ្នារវាង compound sentences និង complex sentences។សំណង់ប្រយោគបែបនេះតែងតែមានយ៉ាងហោចនាស់ independent clauses ពីរ និងយ៉ាងហោចណាស់ subordinate clause មួុយ។

ឧទាហរណ៍ She smiled because I kissed her, and I called her my little princess.

She smiled និង I called her my little princess គឺជា independent clauses ទាំងពីរ.  ពួកវាត្រូវបានតភ្ជាប់ដោយ conjunction “and”។

 Because I kissed her គឺជា dependent adverb clause ដែលមានតួនាទីបន្ថែមន័ឲ្យកិរិយាស័ព្ទ smiled. ដូច្នេះប្រយោគទាំងមូលនេះជា compound-complex sentence។

ប្រភព៖ Grammar Revolution

តើត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីបំបាត់ពាក្យ ខ្ញុំមិនដឹងទេ I don’t know

 

i-dont-know1. គិតថាតើអ្នកបាននិយាយពាក្យនេះប៉ុន្មានដងហើយ៖

កត់ទុកឬកត់ចំណាំថាតើអ្នកប្រើប្រយោគមួយនេះប៉ុន្មានដងហើយ។ ការធ្វើបែបនេះបានព្យាយាមក្នុងការធ្វើវាកាន់តែខ្លាំងជាងមុន ដែលវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកអាចបំភ្លេចវាបានលឿនព្រោះអ្នកកាន់តែមានទំលាប់ជៀសវាងពីវាបានច្រើន។

2. ស្វែងរកប្រយោគឬពាក្យណាមកជំនួសពាក្យនេះឲ្យបាន៖

បើសិនជាអ្នកពិតជាមិនបានដឹងពីរឿងអ្វីមួយដែលគេនិយាយនោះមែន អ្នកគួរតែកុំប្រើពាក្យនេះឲ្យសោះ ហើយរកពាក្យណាមកជំនួសវិញ។ វាប្រហែលជាជួយឲ្យអ្នកមានឃ្លាឬពាក្យផ្សេងមកប្រើបានដូចជា “Hmm”, “Not Sure”, “May be”, “What do you think?” …។

3. ត្រូវគិតថាពាក្យមូយនេះបង្ហាញពីភាពខ្ជិល៖

ពេលអ្នកនិយាយភាសានេះទៅកាន់អ្នកដែលនិយាយជាមួយអ្នក ពួកគេប្រាកដជាអាចគិតបានភ្លាមថាអ្នកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឬចាប់អារម្មណ៍ស្តាប់គេនិយាយ។ អ្នក ចុងក្រោយនឹងបានដឹងថាតើអ្នកនិយាយគ្មានសុជីវធម៌ទៅគេប៉ុនណាដោយការថា “I don’t know”។

4. ត្រូវរៀនស្តាប់ឲ្យបានប្រសើរ៖

ជំនួសឲ្យការគិតពីរឿងផ្សេង គិតថានឹងត្រូវនិយាយពីអ្វីបន្ទាប់ អ្នកគួរតែស្តាប់ដៃគូរបស់អ្នកដោយយកចិត្តទុកដាក់ ហើយក៏គួរតែមានការសួរគ្នាទៅមកជាមួយមិត្តភក្តិអ្នកពីអ្វីដែលគេបាននិយាយហើយមកនោះផង។

   5. ត្រូវកែកុនស្ថានភាពនៅពេលដែលអ្នកច្រឡំនិយាយវាចេញមក៖

ជួនកាលអ្នកអាចច្រឡំនិយាយពាក្យនេះដោយមិនបានដឹងខ្លួន គឺពេលនោះអ្នកគួរនិយាយទៅវីញថា “Wait, let me think about that for a second” or “you know! I think” … ដែលអ្នកគិតថាអាចកែប្រែស្ថានការណ៍បាន។ នៅពេលនិយាយជាមួយគេ គ្មានអ្វីដែលប្រសើរជាងធ្វើឲ្យដៃគូរសន្ទនារបស់អ្នកគិតថាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់គេនិយាយទេ។

6. មិនចាំបាច់ប្រឹងខ្លាំងលើវាពេកទេ៖

មានន័យថា អ្នកពិតជាចង់លុបទម្លាប់នេះចោល តែទោះយ៉ាងណាមិនចាំបាច់មានអារម្មណ៍តានតឹងលើវាពេកក៏បានដែរ ធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យស្រួលៗទៅ។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

ទម្លាប់ល្អៗមួយចំនួនដែលអាចជួយឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍខ្លួនបាន

 

personal-developmentមនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមតែងតែត្រូវការឲ្យមានការចេះគួរសមចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក។ ដូចគ្នានេះដែរ ការគោររពនិងការដឹងគុណជារឿងដែលម្នាក់ៗត្រូវតែមាន។ ទម្លាប់នេះមិនត្រឹមតែបានបង្ហាញទៅអ្នកដទៃទេ តែវាក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនដែរ។ ខាងក្រោមនេះជាទម្លាប់មួយចំនួនដែលអ្នកគួរមាន៖

1. អរគុណទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ៖

អ្នកគួរតែតាំងចិត្តអរគុណទៅកាន់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានម្នាក់ក៏បានដែរក្នុងមួយថ្ងៃ។ អ្នកមិនចាំបាច់គិតថាទាល់តែមានអ្នកធ្វើល្អមកលើយើងទើបអរគុណទេ។ ការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពជិតស្និតជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកបានច្រើន។ វាក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកមិនមានគំនិតយកប្រៀបលើអ្នកដទៃលើសកម្មភាពផ្សេងៗ។

 2. រក្សាការគោរពទាំងឡាយរបស់អ្នកដោយការសរសេរទុក៖

វាពិតជាមានថាមពល ណាស់លើការប្រព្រឹត្តិរបស់អ្នក។ ជួនកាលអ្នកមិនត្រឹមតែបានសរសេរពីអ្វីដែលធ្វើបានប៉ុណ្ណោះទេ តែអ្នកក៏បានសរសេរពីរីធីធ្វើឲ្យបានសម្រេចទៀត។ វាអាចជួយរំឮកអ្នកពីអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើ។ ការធ្វើបែបនេះអាចឲ្យអ្នកធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃកាន់តែប្រសើរឡើង។

 3. ការយកចិត្តទុកដាក់៖

យកពេលរបស់អ្នកបន្តិចដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងដែលបានកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកនិងអ្នកនៅក្បែរអ្នក។ តើវាកំពុងតែមានអ្វីកើតឡើង? វាមិនត្រឹមតែបានបង្ហាញថាអ្នកមានភាពខ្វល់ខ្វាយទេ តែវាក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកមានការកម្សាន្តឬការសប្បាយដែរ។

4. និយាយថា អរគុណ នៅមុនពេលអាហារ៖

អាចនិយាយបានថា ការធ្វើបែបនេះជាការថ្លែងការអរគុណចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើនិងរៀបចំអាហារឲ្យអ្នក។ ទម្លាប់នៃការគោរពមួយនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តិនូវទម្លាប់ល្អៗយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានបីដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

 5. មើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់៖

នៅក្រោយពេលក្រោកពីគេងនៅពេលព្រឹកអ្នកគួរតែមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងកញ្ចក់រួចនិយាយថា ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អណាស់សម្រាប់អ្នក។ នេះគឺជាថាមពលមួយដែលជួយប្រាប់អ្នកថាជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកតែងមានកាដូសម្រាប់ខ្លួនឯងជានិច្ច មិនអាចឲ្យអ្នកណាយកប្រៀបលើយើងបាន។ នេះគឺជាការគោរពចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនឯងតែម្តង។

 6. ពាក់របស់អ្វីមួយដែលអ្នកគិតថាបានរំឭកអ្នក៖

អ្នកខ្លះនៅពេលបានពាក់ឬយករបស់តំណាងអ្វីមួយទៅតាមខ្លួន អាចឲ្យអ្នកមានការពេញចិត្ត។ របស់ទាំងនោះអាចមានដូចជា ខ្សែករ ខ្សែដៃ ដុំថ្ម ឬវត្ថុតូចៗផ្សេងទៀត។ ធ្វើបែបនេះអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយ អារម្មណ៍ល្អនេះហើយជួយឲ្យអ្នកធ្វើការងារបានកាន់តែជោគជ័យ។

   7. ដកដង្ហើមឲ្យវែងៗ៖

អ្នកប្រហែលគិតថាវាមិនបានបង្ហាញពីផលនៃការគោរពណាមួយទេ។ តែពេលអ្នកធ្វើវាទៅអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា បន្ទាប់មកអ្នកក៏មានភាពពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលបានធ្វើដែរ។ ការដកដង្ហើមកំណត់ឲ្យអ្នកនូវ អារម្មណ៍ ទឹកចិត្ត ព្រមទាំងសុខភាពរបស់អ្នកដែរ។ នេះគឺជាការគោរពចំពោះខ្លួនឯងដែលមានប្រសិទ្ធភាព។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

ចូលរួមប្រកួតដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាជំនាញស្ថាបត្យកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់

ដើម្បីមានសិទ្ធប្រកួតក្នុងគំរោង ផ្ទះក្នុងក្ដីសុបិនរបស់អ្នក សូមបំពេញសំណុំបែបបទនៃការប្រកួតនិងអនុវត្តតាមវិធាននិងតម្រូវការខាងក្រោម៖

ចុះឈ្មោះចូលរួមការប្តកួតតាមរយៈ៖ Application Form

សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីខាងលើនេះសូមចុចអានតំណរភ្ជាប់នេះ៖ព៌តមានបន្ថែម

Zaman1

zaman2

zaman3

Zaman University offers several of merit-based scholarships. These scholarships are offered to any students or any interested individuals who demonstrate high intellectual capacity in the Zaman University Scholarship Examination.

Date: 16th September 2016

Venue: Zaman University Campus

Time: 8:00, 10:00, 13:00

All high school diploma holders and grade 12 students who sat for the 2016 Bacc II exam (either those who passed or failed the 1st exam) are eligible for taking the Scholarship Examination on 16th September.

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

 

 

 

 

 

ដំណឹងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សា Erasmus+ ទៅសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យ Heidelberg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

Erasmus+ poster

Heidelberg-RUPP Erasmus+

កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សា Erasmus+ ទៅសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យ Heidelberg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះមានគោលបំណងក្នុងការបង្កើនជំនាញផ្នែក Employability  Modernising Education Training និង Youth work។

សកលវិទ្យាល័យ Heidelberg និង សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានទទួលជំនួយដោយជោគជ័យពីកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សា Erasmus+ របស់សហភាពអឺុរ៉ុប។

សម្គាល់៖ កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សា Erasmus+ នេះគឺសម្រាប់តែ និស្សិត បុគ្គលិក និងគ្រូបង្រៀននៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះ។

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ before the 31st of October, 2016

The applicant must submit the below documents into one zip file to [[DropBox Drive]] before the 31st of October, 2016:

  • Curriculum Vitae
  • Latest Transcript
  • Motivation Letter
  • Study plan

Local Contact

  • Srun Sovila (Dr.)
  • srun.sovila(at)rupp.edu.kh
  • Contact Office: #219, Faculty of Engineering, Royal University of Phnom Penh

សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីខាងលើនេះសូមចុចអានតំណរភ្ជាប់នេះ៖ព៌តមានបន្ថែម

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។