All posts by Apsara

របៀបនៃការសរសេរផ្តើមសេចក្តីឲ្យបានល្អ

តើគួរសរសេរយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអត្ថបទរបស់យើងល្អ?

ជាការពិតណាស់ នៅក្នុងអត្ថបទមួយ យើងត្រូវមានផ្តើមសេចក្តី តួសេចក្តី ហើយនឹងបញ្ចប់សេចក្តី។ តែនៅក្នុងពេលនេះ យើងនឹងលើកយកពីរបៀបនៃការសរសេរផ្តើមសេចក្តីមកពន្យល់តែប៉ុណ្ណោះ។

ផ្តើមសេចក្តីសំខាន់ណាស់ វាប្រៀបបានទៅនឹងក្បាលរបស់មនុស្សយើងផងដែរ ប្រសិនបើផ្តើមសេចក្តីមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ និងមិនមានភាពទាក់ទាញ អ្នកអានក៏នឹងមិនបន្តការអានរហូតទៅដល់តួសេចក្តីទៀតដែរ។ តើអត្ថបទមួយដែលយើងខិតខំសរសេរយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងមានអត្ថន័យដែរឬទេ ប្រសិនបើពុំមានអ្នកអាននោះ!

ផ្តើមសេចក្តីដែលល្អ ត្រូវតែទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទ ហើយមិនគួរលើកពីអ្វីដែលមិនទាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទរបស់យើងមកនិយាយឡើយ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត កថាខណ្ឌផ្តើមសេចក្តីដែលល្អ គួរតែមានចាប់ពី៣ប្រយោគឡើងទៅ។

ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទនៃការសរសេរផ្តើមសេចក្តី៖

១.  ផ្តើមដោយការសង្ខេបរឿងរបស់អ្នកណាម្នាក់ (Anecdote)

មានន័យថា អ្នកអាចផ្តើមរឿងដោយនិយាយយ៉ាងខ្លីអំពីរឿងរ៉ាវអ្វីមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង។ វាអាចជារឿងរ៉ាវ ឬបទពិសោធន៍របស់អ្នកសរសេរផ្ទាល់ ឬអាចលើកយករឿងរបស់អ្នកដ៏ទៃមកនិយាយក៏បានដែរ។

ឧទាហរណ៍៖ My younger brother was a good student until our parents got divorced. Then, while my parents’ lives became a war zone over properly and emotions, my brother withdrew into himself and felt abandoned and unlived. He needed to feel that he was a part of something. That’s when he got involved with a gang at his high school. The gang he joined became his family and was more important to him than anything. I am convinced that gangs are a direct result of the breakdown of the family.

២.​ ផ្តើមដោយស្ថិតិ ឬតួរលេខអ្វីមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ (Interesting Facts or Statistics)

វិធីមួយផ្សេងទៀតនោះគឺ អ្នកអាចផ្តើមនូវអត្ថបទរបស់អ្នកដោយស្ថិតិណាដែលសំខាន់ និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។ ដើម្បីធ្វើការផ្តើមសេចក្តីបែបនេះបាន អ្នកត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវ ឬអាចមើលកាសែតជាប្រចាំ ព្រោះដើម្បីផ្តើមដោយបែបនេះបាន វាទាមទារឲ្យអ្នកមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានឲ្យបានច្រើនគួរសម។

ឧទាហរណ៍៖ It is estimated that there are nearly 5000 gangs in the US with a total of almost 250000 members. In fact, in inner cities, where gangs are most common, 7 percent of all teenagers are gang members. Why are all these young adults choosing to be gang members? In my opinion, gangs are a direct result of the breakdown of the family.

៣. ផ្តើមដោយប្រវត្តិសាស្ត្រ (Historical Introduction)

អ្នកអាចផ្តើមដោយធ្វើការសង្ខេបពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់អ្នកផងដែរ។ វាបង្ហាញឲ្យអ្នកអានបានដឹងពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្រ្តជាសង្ខេប។

ឧទាហរណ៍៖ Gangs have existed in the US for at least 100 years. In the 20th century, there were many gangs in big East Coast cities. These gangs were mostly made up of members of the same ethnic group. Nowadays, however, gang members have little to do with protecting their relatives. It’s my belief that gangs are a direct result of the breakdown of the family.

៤. ផ្តើមដោយការពិព័ណ៌នាអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅ រហូតដល់ទិដ្ឋភាពជាក់លាក់ (General to Specific)

មនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តធ្វើការផ្តើមសេចក្តីប្រភេទនេះណាស់។ ដំបូងគេផ្តើមសេចក្តីដោយលើកយកពីបញ្ហាទូទៅមកនិយាយ បន្ទាប់មកទើបគេចាប់ផ្តើមបង្រួមបន្តិចម្តងៗរហូតដល់រូបភាពណាមួយដែលគេចង់បកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់។ ប៉ុន្តែ ត្រូវចាំថា យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លឹមសារនៃប្រយោគនីមួយៗទាក់ទងគ្នាជានិច្ច។

ឧទាហរណ៍៖ It’s difficult to grow up in the society. A teenager can get into all kinds of trouble with school, smoking, drugs, and dating. One of the worst kinds of trouble that a teenager can get into is getting involved with a gang. Gang members commit crimes and get hurt or killed so often. Why do teenagers get involved in gangs? I think that gangs are a direct result of the breakdown of the family.

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

វីធីធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានការជំរុញ​ទឹកចិត្ត​ឡើង​វិញពេលអ្នកធ្លាក់ទឹកចិត្ត

ជីវិត​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ។ មនុស្ស​ក៏​មាន​អារម្មណ៍​ប្រែ​ប្រួល​ដែរ។ ពេល​ដែល​គេ​ចាប់​ផ្តើម​គិត​ច្រើន មិន​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​មាន ឬ​ស្ត្រេស ពួក​គេ​នឹង​កើត​ការ​ធ្លាក់​ទឹក​ចិត្ត​ជា​ទំងន់។ ការ​ធ្លាក់​ទឹក​ចិត្ត​គឺ​ជា​ហេតុ​ផល​សំខាន់​ដែល​សម្លាប់​ទឹក​ចិត្ត​របស់​មនុស្ស​ (Motivation) ថាមពល ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត និងការ​តាំង​ចិត្ត​ណាមួយ។ ពេល​បាត់​បង់​​ Motivation អ្នក​ជួប​នឹង​ស្ថាន​ភាព​មួយ​ដែល​​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គិត​ថា​អ្នក​មិន​ដឹង​ជា​ត្រូវ​ដើរ​ទៅ​មុខ​យ៉ាង​​ណា គិត​ថា​ខ្លួន​ឯង​មិ​ន​ល្អ​គ្រប់​គ្រាន់ ពោល​គឺ​អ្នកពិបាក​ក្រោក​ឈរ​ហើយ​​ដើរ​ទៅ​មុខក្នុង​ជីវិត។ ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ យើង​នឹង​និយាយ​អំពី​វិធី​ខ្លះ​ៗ​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​​អ្នក​ទទួល​បាន​ Motivation មក​វិញ។

 1. ​អនុវត្តន៍​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ខ្លួន​ឯង​និង​មើល​ពី​ចំណុច​ល្អ​របស់​អ្នក

ការ​រិះ​គន់​ខ្លួន​ឯង​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​នាំ​អ្នក​ទៅ​រក​ការ​ធ្លាក់​ទឹក​ចិត្ត។ បើ​សិនជា​អ្នក​បន្ទោស​ខ្លួន​ឯង​ដោយ​សារ​តែ​អ្នក​មិន​បាន​ធ្វើ​ការ​ងារ​បាន​ច្រើន ឬ អ្នក​មិន​ឧស្សាហ៍​នោះ អ្នក​នឹង​កាន់​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួន​ឯង​មាន​អារម្មណ៍​មិន​បាន​ការ​កាន់​តែ​ខ្លាំង។ ជំនួស​ឲ្យ​ការ​គិត​អវិជ្ជមាន​បែប​នេះ អ្នក​គួរ​តែ​ប្រើ​ពាក្យ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​ខ្លួន​ឯង​បាន​កាន់​តែ​ច្រើន ឬ​ក៏​ស្វែង​រក​ពាក្យ​ទាំង​នោះពី​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​ស្រឡាញ់។ អ្នក​ក៏​គួរ​អាន​ពាក្យជំរុញ​ផ្លូវ​ចិត្ត​ពី​សៀវភៅ​ឬ​រៀង​រ៉ាវ​របស់​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន។ បន្ទាប់​មក​អ្នក​អាច​មាន​អារម្មណ៍​ល្អ​ហើយ។

 1. រក​ការ​គាំ​ទ្រ និង​ជំនួយ​ពី​អ្នក​ដទៃ

ពេល​អ្នក​ធ្វើ​អ្វី​ច្រើន​ហើយ​ចេះ​តែ​មិន​បាន​សម្រេច អ្នក​ធ្លាក់ទឹក​ចិត្ត​ហើយ​ជួន​កាល​ក៏​ខ្លាច​រអារ​នឹង​ព្យយាម​តទៅ​ទៀត។ ដូច្នេះ​ហើយ បើ​មាន​ឱកាស អ្នក​គួរ​តែ​រក​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ដែល​អ្នក​គិត​ថា​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន ប្រាប់​រឿង​រ៉ាវ​ទៅ​គេ​ហើយ​សុំ​ជំនួយ​ពី​គេ។ រក​មិត្តភក្តិ​ណា​ដែល​តែង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អ្នក​ជានិច្ច។ ពេល​ខ្លះ​ពេល​មាន​អ្នក​នៅ​ក្បែ​និង​នៅ​ខាង​អ្នក អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​កាន់​តែ​ជឿជាក់​និង​មាន​កម្លាំង។

 1. ប្រឹង​ធ្វើ​ការងារ​នោះ​ដោយ​កុំ​សង្ឃឹម​ខ្ពស់​ពេក​ពី​លទ្ធផល

មិន​ថា​អ្នក​ណា​ជា​អ្នក​ណា ពេល​ខ្លះ​មិន​ទាន់​ទាំង​បាន​ធ្វើ​រឿង​ណា​មួយ​ផង តែ​មាន​អារម្មណ៍ល្អ​ឬ​មិន​ល្អ​ទុក​មុន​បាត់​ទៅ​ហើយ។ ចំពោះ​អ្នក​ធ្លាក់​ទឹក​ចិត្ត​វិញ​ក៏​ប្រហែល​គ្នា​ដែរ​ គឺ​មិន​ទាន់​ទាំង​បាន​សាក​ល្បង​ធ្វើ​រឿង​អ្វី​មួយ​ផង តែ​ចាប់​ផ្តើម​ស្រមើ​ស្រមៃ​ ​ភ័យ​ខ្លាច​​និង​ចាប់​ផ្តើម​គិត​ថា់​ខ្លួន​គ្មាន​សមត្ថភាព​គ្រប់​គ្រា​ន់​ មិន​អាច​ធ្វើ​បាន​បាត់​ទៅ​ហើយ។ អ្នក​គ្រាន់​តែ​កុំ​សង្ឃឹម​លើ​លទ្ធផល​ខ្ពស់​ពេក ហើយ​ខំប្រឹង​ប្រែង​ធ្វើ​ការងារ​នោះ​ទៅ។

 1. ធ្វើ​គម្រោង​ហើយ​ធ្វើ​ការងារ​តែ​ម្តង​ គឺ​មិន​មែន​រក​ការ​សប្បាយ​ទេ

ជា​ធម្មតា អ្នក​ដែល​បាក់​ទឹក​ចិត្ត​និង​គ្មាន​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​តែង​គ្មាន​អារម្មណ៍​សប្បាយ​ចិត្ត​ដូច​ជា​គេឯង​ទេ។ អ្វី​ដែល​អ្នក​ធ្លាប់​ចូល​ចិត្ត គឺ​អ្នក​លែង​មាន​អារម្មណ៍​អ្វី​ទាំង​អស់។ ដូច្នេះ​ហើយ បើ​សិនជា​អ្នក​សង្ឃឹមនឹង​​ការ​សប្បាយ​និង​ភាព​រីករាយ​ពី​ការងារ​នោះ អ្នក​អាចទៅ​ជា​មាន​អារម្មណ៍​កាន់​តែ​មិន​ល្អ​ក្នុង​ពេល​បំពេញ​ការងារ។

 1. លើក​ទឹក​ចិត្ត​ខ្លួន​ឯ​ង​ដោយ​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួន​ឯង​ឯករាជ្យ

ពេល​ដែល​អ្នក​ឆ្លង​កាត់​និង​ជួប​បញ្ហា​ជូរ​ចត់​ផ្សេង​ៗ​ក្នុង​ជីវិត​ច្រើន អ្នក​នឹង​មាន​អារម្មណ៍​ធម្មតា​ពេល​អ្នក​ជួប​បញ្ហា​ខ្លះ​ៗ។ ​បាន​ចូល​ប្រឡូក​ក្នុង​ជីវិត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​គឺ​ជា​បទ​ពិសោធន៍​មួយ​យ៉ាង​ល្អ។ វា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​កាន់​តែ​រឹង​មាំ និង​ចេះ​ខ្វល់​ពី​ខ្លួន​ឯង​បាន​ច្រើន។ ម្យ៉ាង​ទៀត បើសិន​ជា​អ្នក​មិនបាន​ប្រឡូក​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ទេ អ្នក​ពិតជា​មិន​បាន​ដឹង​ថា​ជីវិត​ជា​យ៉ាង​ណា​ទេ។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

បុរសចំណាស់ម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិមួយ

នៅ​ក្នុង​ភូមិ​មួយ បុរស​ចំណាស់​ម្នាក់​គ្នាន​សាច់​ញ្ញាតិ បង​ប្អូន​ឯ​ណា​ទេ ហើយ​គាត់​រស់​នៅ​​ម្នាក់​ឯង។ ​គាត់​គឺ​ជា​មនុស្ស​ដែល​អភ័ព្វ​និង​គ្មាន​សំណាង​ម្នាក់។ អ្នក​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ទាំង​អស់​មិន​មាន​នរណា​ម្នាក់​ចូល​ចិត្ត​គាត់​ឡើយ ព្រោះ​ថា​គាត់​តែង​តែ​បង្ហាញ​អាកប្បកិរិយា​ខឹង​ច្រលោត ត្អូញ​ត្អែរ​ពី​ជីវិត​របស់​គាត់ មិន​មាន​ថ្ងៃ​ណា​ដែល​គាត់​អារម្មណ៍​ល្អ​ទេ។ គាត់​រស់​នៅ​កាន់​តែ​យូរ អាក្បកិរិយា​បំពុល​​របស់​គាត់​កាន់​តែ​កើន​ឡើង ហើយ​គាត់​និយាយ​ពាក្យ​អាក្រក់ៗ​កាន់​តែ​ច្រើន​ដែរ។ មនុស្ស​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​តែង​តែ​នាំ​គ្នា​គេច​មុខ​គាត់ មិន​មាន​នរណា​ចង់​ជួប​គាត់​ទេ។ មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ វា​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ច្របូក​ច្របល់​ថែម​ទៀត​នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​នៅ​ក្បែរ​គាត់ ព្រោះ​ថា​វាដូច​ជា​មិន​មែន​ខ្លួន​គេ ធ្វើ​ខ្លួន​មិន​ត្រូវ​ទេ។ គាត់​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គ្រប់​គ្នា មាន​អារម្មណ៍​មិន​ល្អ មិន​សប្បាយ​ចិត្ត។

តែ​មាន​ថ្ងៃ​មួយ​នោះ ពេល​ដែល​គាត់​មាន​អាយុ​៨០​ឆ្នាំ រឿង​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ​មួយ​បាន​កើត​ឡើង។ ជា​បន្ត​បន្ទាប់ អ្នក​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ចាប់​ផ្តើម​ឮ​ពាក្យ​ចចាម​រាម​ត​គ្នា​ថា បុរស​ចំណាស់​នោះ​​សប្បាយ​ចិត្ត​ហើយ​នៅ​ពេល​នេះ គាត់​ឈប់​ត្អូញ​ត្អែរ​ ឈប់​និយាយ​រឿង​មិន​ល្អ ចេះ​ញញឹម ហើយ​មុខ​មាត់​ស្រស់​ស្រាយ​វិញ​ហើយ។ បន្ទាប់​មក អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ចាប់​​ផ្តើម​មក​ជុំ​គ្នា​ហើយ​សួរ​ទៅ​កាន់​គាត់​ ថា៖

តើ​មាន​រឿង​អ្វី​កើត​ឡើង​ទៅ?

បុរស​ចំណាស់​បាន​តប​ទៅ​វិញ​ថា៖ គ្មាន​អ្វី​ពិសេស​ទេ ៨០​ឆ្នាំ​ហើយ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​រស់​នៅ​ក្នុង​ដោយ​គ្មាន​ភាព​រីក​រាយ។ ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​ខ្ញុំ​រស់​នៅ​តែ​ក្នុង​ក្តី​ទុក្ខ មិន​អាច​រក​ក្តី​សុខបាន​។ ថ្ងៃ​នេះ ខ្ញុំ​សម្រេច​ចិត្ត​ថា​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឲ្យ​ខ្លួន​ឯង​សប្បាយ​ចិត្ត ហើយ​រីក​រាយ​ជា​មួយ​ជីវិត​ខ្លួន​ឯង​ទៅ​បាន​ហើយ។

នេះ​បាន​បង្ហាញ​ថា ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួន​ឯង​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​ មិន​មែន​គ្រាន់​តែ​ផ្តល់​ផល​អាក្រក់​ដល់​ខ្លួន​ឯង​ទេ តែ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​ផង​ដែរ។ ហេតុ​នេះ ទោះ​ជា​​មាន​រឿង​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​យ៉ាង​ណា​ ចូរ​ធ្វើ​ខ្លួន​ឲ្យ​សប្បាយ​ចិត្ត​និង​រីក​រាយ​ជានិច្ច​ទៅ។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

៥ កន្លែងដែលអ្នកមិនគួររំលងប្រសិនបើអ្នកចង់ទៅលេងនៅអ៊ឺរ៉ុប

ការធ្វើដំណើរពិតជាជួយយើងបានច្រើនណាស់ ដូចជាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ រៀនអ្វីៗដែលថ្មីៗបានច្រើន កាត់បន្ថយភាពតានតឹងពីការងារ និងរឿងផ្ទាល់ខ្លួន បង្កើតមិត្តភក្តិថ្មីៗ និងចែករំលែកក្តីស្រលាញ់របស់យើងជាមួយអ្នកដ៏ទៃ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត បើយើងជ្រុលនឹងរៀបចំគម្រោងរម្រាប់ធ្វើដំណើរហើយ យើងគួរដឹងថាតើកន្លែងណាខ្លះដែលយើងគួរទៅ កន្លែងណាដែលស្រស់ស្អាត និងសាកសមឲ្យអ្នកចំណាយទាំងថវិកា និងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នក។

អ៊ឺរ៉ុបគឺជាទ្វីបដែលមានអ្នកទេសចរណ៍ធ្វើដំណើរទៅលេងយ៉ាងច្រើនលើសលុប ដោយសារមានកន្លែងអស្ចារ្យជាច្រើន ហើយយើងនឹងរៀបរាប់ពីកន្លែងចំនួន៥ដែលអ្នកគួរចំណាយពេលវេលាវិស្សមកាលរបស់អ្នក។

១. Rome, Italy

យើងដឹងហើយថា Rome ជាទីក្រុងមួយដែលមានអរិយធម៌ដ៏ចំណាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី។ អ្នកទេសចរណ៍ធ្វើដំណើរពីគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងសាកលលោកដើម្បីទៅទស្សនាសិល្បៈដ៏ប្រណិត ព្រះវិហារកាតូលិក ហើយនិងអាហារដ៏មានឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅទីនោះ។ បើនិយាយទាក់ទងនឹងកន្លែងដែលអ្នកគួរទៅមានដូចជា Pasta Proscuitto, Vatican City, The Colosseum ជាដើម។

២. Paris, France

អ្នកដឹងទេថាទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំង ជាទីក្រុងនៃក្តីស្រឡាញ់​ហើយគេជឿជាក់ថាគូស្នេហ៍ដែលបានទៅដល់ The Eiffel Tower ហើយបានថតរូបជាមួយគ្នានៅទីនោះ ក្តីស្នេហ៍របស់ពួកគេនឹងស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែង។ លើសពីនេះទៅទៀត អ្វីដែលពិសេសនៅប៉ារីសគឺ ស្រាដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ សិល្បៈស្រស់ស្អាត និងការច្នៃម៉ូតជាដើម។ ប្រសិនបើបានទៅប៉ារីស កុំភ្លេចឲ្យសោះទៅលេងកន្លែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពដូចជា The Sun Palace, The Eiffel Tower, The Louvre ជាដើម។

៣. Barcelona, Spain

ទីក្រុងនេះពោរពេញទៅដោយអាថន៍កំបាំង និងរបស់ប្លែកៗជាច្រើនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។ វាល្បីដោយសារមានរូបចម្លាក់បុរាណៗដ៏ប្រណិតៗ ហើយសម្រស់ពេលរាត្រីនាទីនោះអស្ចារ្យបំផុត។ អ្នកទេសចរណ៍ភាគច្រើនចូលចិត្តធ្វើដំណើរទៅ La Sagrada Familia Monument, Park Guell, Picasso Museum, Gaudi building។

៤. Athens, Greece

នរណាៗក៏ដឹងដែរថាប្រទេសក្រិចជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌ចំណាស់នៅក្នុងទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប។ នៅប្រទេសនេះមានស្ថាបត្យកម្មដ៏ស្រស់ស្អាតស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿ។ គ្រប់គ្នាហៅទីក្រុង Athens ថាជាទីក្រុងនៃបំណងប្រាថ្នា។​​ រីឯសម្រស់នាពេលរាត្រីនៃទីក្រុងនេះ មានភាពទាក់ទាញខ្លាំងណាស់។​ ម្យ៉ាងទៀត អ្នកកុំភ្លេចទៅលេង Acropolis ដែលជាកន្លែងល្បីមួយក្នុងចំណោមកន្លែងល្បីៗបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប ហើយយើងក៏អាចទៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដូចជា ប្រាសាទ Athena, រោងកុន Dionysos ជាដើម។

៥. Edinburgh, Scotland

Edinburgh គឺជាទីក្រុងដែលមានមហោស្រពសិល្បៈធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។ ម្យ៉ាងទៀត មានមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តធ្វើដំណើរទៅ Royal Mile ប្រាសាទ Edinburgh និងសាកលវិទ្យាល័យ Edinburgh ដើម្បីទៅមើលគំនូរតាមជញ្ជាំងដ៏រស់រវើក និងស្រស់ត្រកាលនៅទីនោះ។ ជាពិសេសអ្នកកុំភ្លេចទៅលេង Arthur’s Seat, Greyfriars, Camera Obscura។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

តើធ្វើយ៉ាងណាអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខឹងរបស់អ្នកបាន?

អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា មិន​ថា​ក្មេង​ចាស់​ប្រុស​ស្រី តែង​មាន​អារម្មណ៍​ខឹង​តាម​ពេល​វេលា។ តាម​ធម្មតា អារម្មណ៍​ពេល​ខឹង​គឺ​ជា​អារម្មណ៍​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​ជា​ទី​បំផុត។ កំហឹង​អាច​នឹង​កើត​ឡើង​គ្រប់​ពេល​វេលា ជួន​កាល​ពេល​ស្ទះ​ចរាចរណ៍ ពេល​ការ​ងារ​ធ្វើ​មិន​សម្រេច ឬមាន​ជម្លោះ​ក្នុង​គ្រួសារជាដើម​។ ពេល​អ្នក​ខឹង អ្នក​មិន​ត្រឹម​តែ​បាន​បំផ្លាញ​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ទេ តែ​អ្នក​ថែម​ទាំង​អាច​បំផ្លាញ​ទំនាក់​ទំនង​ល្អ​ៗ​ណា​មួយ​ដែល​មាន​ជាមួយ​អ្នក​ជុំវិញ​ខ្លួន​ទៀត​ផង។ ហេតុ​នេះ​ហើយ​បាន​ជា​​ការ​គ្រប់​គ្រង​អារម្មណ៍ កំហឹង គឺ​ជា​រឿង​សំខាន់​ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​បាន​ដឹង​និង​ធ្វើ ដើម្បី​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​ខ្លួន​អ្នក​ផង និង មនុស្ស​ជុំវិញ​ខ្លួន​ផង។ អត្ថបទ​ខាង​ក្រោម​នេះ​នឹង​បា្រប់​អ្នក​ពី​វិធី​ខ្លះ​ៗ​អាច​ជួយ​ឲ្យ​ទប់​កំហឹង​បាន។

 1. ស្វែង​រក​រឿង​ផ្សេង​មក​គិត​ជំនួស​វិញ

ជាជាង​យក​រឿង​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខឹង​នោះ​យក​មក​គិត​ជា​រឿយៗ អ្នក​គួរ​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​សម្រាប់​វា ឬ​ក៏​គ្រាន់​តែ​ងាក​ទៅ​គិត​រឿងល្អៗ​ផ្សេង​វិញ។ អ្នក​គួរ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឲ្យ​ខ្លួន​ឯង​រវល់​ធ្វើ​ការងារ​នេះ​នោះ ហើយ​ធ្វើ​បែប​នេះ​គឺ​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​បំភ្លេច​អារម្មណ៍​ខឹង​បាន​ចាប់​ជាង​គេ។

 1. គួរ​សម្រាក​មួយ​ភ្លែត

ជួន​កាល​ ការ​ខឹង​ក៏​អាច​កើត​ឡើង​ពីភាព​ធុញ​ថប់​ដែរ ហេតុ​នេះ ពេល​ខ្លះ​អ្នក​គួរ​តែ​សម្រាក គេច​ចេញ​ពី​ការ​គិត​បាន​មួយ​រយៈ។ អ្នក​អាច​ក្រោក​ដើរ​ទៅ​ខាង​ក្រៅ ស្រូប​យក​ខ្យល់​បរិសុទ្ធ ស្តាប់​ចម្រៀង ឬទៅ​កន្លែង​ស្ងាត់។ អ្នក​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ក៏​បាន​ដែល​ជា​ទម្លាប់​និង​វិធីសាស្ត្រ​របស់​អ្នក។

 1. អត់​ទោស​ឲ្យ ឬ​បើ​អាច​គួរ​បំភ្លេច​វា​ចោល​តែ​ម្តង​ទៅ

ជួនកាល​ ការ​អត់​ទោស​ឲ្យ​គឺ​ជា​ឱសថ​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ព្យាបាល​កំហឹង​និង​អារម្មណ៍​មិន​ល្អ​ណា​មួយ។ បើ​សិន​ជា​អ្នក​ឲ្យ​គំនិត​អវិជ្ជមាន​របស់​អ្នក​គ្រប់​ដណ្តប់​លើ​ខ្លួន​ឯង​នោះ អ្នក​នឹង​មិន​មាន​សេច​ក្តី​ស្ងប់​នោះ​ទេ។ កំហឹង​ ការឈឺចាប់ និង​អារម្មណ៍​មិន​ល្អ​ផ្សេងៗ​នឹង​កើត​ឡើង​ចំពោះ​អ្នក​ជា​លំដាប់។ មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ទាំង​សង​ខាង​នឹង​រៀន​បាន​មេរៀន​ជីវិត​មួយ​យ៉ាង​សំខាន់។

 1. និយាយ​ប្រាប់​មនុស្ស​ដែល​អ្នកទុក​ចិត្ត

ការ​ចែក​រំលែង ការ​និយាយ​ចេញ​មក​ក្រៅ ការ​បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ គឺ​ជា​វិធី​ដ៏​ល្អ​មួយ​ក្នុង​ការ​បញ្ឈប់​កំហឹង។ ពេល​ដែល​បាន​ប្រាប់​នរណា​ម្នាក់​ឲ្យ​ដឹង​ហើយ អ្នក​នឹង​មាន​អារម្មណ៍​ធូ​ស្រាល ហើយ​អាច​​នឹង​ធូ​ស្រាល​បាន​ច្រើន​បើ​សិន​ជា​អ្នក​ស្តាប់​នោះ​បង្ហាញ​កាយ​វិការ​អាណិត ឬ​ការ​ចង់​ជួយ​ណា​មួយ។ ចែក​រំលែក​ជា​មួយ​មនុស្ស​ដែល​យើង​ទុក​ចិត្ត​គឺ​ជា​ការ​ល្អ​យ៉ាង​ខ្លាំង។

 1. ដក​ដង្ហើម​វែង​ៗ និង​សម្រាក​ចិត្ត​របស់​អ្នក​

នេះ​មាន​ន័យ​ថា ពេល​អារម្មណ៍​មិនល្អ​ណា​មួយ​ក្នុង​ខ្លួន​កើត​ឡើង អ្នក​ត្រូវ​ដឹង​ពី​វិធី​ធ្វើ​ឲ្យ​ចិត្ត​បាន​ស្ងប់។ តាម​ការ​សិក្សា​បាន​បង្ហាញ​ថា​ ការ​ដក​ដង្ហើម​វែងៗ ការ​ធ្វើ​សមាធិ​ចិត្ត​គំនិត ការ​ស្រមើ​ស្រមៃ​ ក៏​ជា​វិធី​ល្អ​ក្នុង​ការ​បង្ក្រាប​កំហឹង​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ដែរ។

 1. ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​គិត​មក​វិជ្ជមាន​វិញ

ជំនួស​ឲ្យ​ការ​គិតតែ​អំពី​បញ្ហា រឿង​អវិជ្ជមាន​ អ្នក​គួរ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​គិត​របស់​អ្នក​បន្តិច​ម្តង​ៗ។ ការ​គិត​មក​ជា​វិជ្ជមាន​វិញ​បាន​គឺ​ជា​វីធីសាស្ត្រ​ដ៏​ល្អ​ក្នុង​ការ​ព្យាបាល​កំហឹង។ បន្ទាប់​ពី​បន្ធូរ​អារម្មណ៍​ខ្លះ​បាន​ហើយ អ្នក​ក៏​គួរ​តែ​ពិភាក្សា ឬ​ក៏​និយាយ​​ជា​មួយ​ខ្លួន​ឯង​ពិ​បញ្ហា​ដែល​បាន​កើត​ឡើង និង​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ផង។ ពេល​បាន​និយាយ​ជា​មួយ​ខ្លួន​ឯង អ្នក​ប្រាកដ​ជា​មាន​អារម្មណ៍​ធូរ​ស្បើយ​មិន​ខាន។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។