All posts by Dave

Surface Pro ចេញថ្មី


បន្ទាប់ពីចេញ Surface Laptop មិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានចេញត្រកូល Surface Pro ម៉ូដែលថ្មីហើយ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជា Surface Pro 5 ទេ គ្រាន់តែដូរឈ្មោះដាក់ថា Surface Pro ប៉ុណ្ណោះ។ Surface Pro នេះមានរូបរាងស្រដៀងនឹង Surface Pro 4 ដែរ គ្រាន់តែប្តូរ Keyboard និង ពណ៌ប៊ិច ប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីគឺស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្នុងរបស់វាបើប្រៀបនឹង Surface Pro 4។ ប្រភេទ Surface Pro មានថ្មប្រើបានយ៉ូរហូតដល់ទៅ ១៣.៥ ម៉ោងឯណោះ។ លើសពីនេះ វាបំពាក់ជាមួយ Intel seventh-generation Kaby Lake processor ជាមួយនឹង fan-less design លើម៉ូដែល Core m3 and Core i5 និងមានបំពាក់ជាមួយ Windows 10 ថ្មីផងដែរ។

លើកនេះក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនដូចគេថា ជា laptop កូនកាត់ទៀតទេ គឺជា laptop ចំតែម្តងពីព្រោះមកពីមានការកែទម្រង់លើដំណើរការខាងក្នុងរបស់វា។

How to Pass the Exam with A+

Caring for Your Body and Mind

Get Enough Rest

It may sound like a good idea to stay up all night cramming, but without sleep, your brain just won’t function. Almost all students pull all-nighters at some point, but they can have damaging effects on your brain for up to four days.

Eat Well

If you’re not eating properly, your brain won’t be able to function at its best. Getting enough nutrients will allow your body and brain to function optimally on exam day and while you study, make sure that you eat at regular intervals and don’t mindlessly snack on junk.

Stay Hydrated

It’s tempting to load up on caffeinated beverages when you’re studying for final exams, but be careful. Caffeine is a diuretic, meaning it will dehydrate you. It can also give you a wicked case of the caffeine jitters. Dehydration can cause fatigue, so drink plenty of plain, clean water.

Use Visualization

There are several ways that visualization can help you feel more prepared fo a final exam. You can use “outcome and process visualization” to help you imagine achieving your goal, and relaxation visualization to help you destress.

Reduce Your Anxiety

This probably sounds counterintuitive: you wouldn’t have anxiety if you weren’t worried about passing your final exam, right? However, research shows that anxiety blocks your ability to focus, which really put a damper on your studying and test performance. Try some relaxation techniques when you’re feeling freaked out.

Take Regular Breaks

Study breaks are important for several reasons. There’s a limit to what our brain can handle in any one study session. Trying to push past that without giving your body any time to recover will just leave you tired.

Performing on Your Exam Day

Cram for the Exam

If you didn’t have time to prepare for your exam in advance, you may need to cram, or learn as much as possible in a short period of time for the exam. It’s not a very effective way to study, but cramming is better than not preparing at all.

Stay Calm

You will likely be a bit nervous on the day of the exam, and it’s important to stay as calm as possible so that you can effectively take the test. There different ways to help calm yourself, including having a good breakfast and taking a walk.

Eat and Drink to Stay Alert

You want to make sure that your body and brain are as alert as possible before and during the exam. Eating and drinking the right foods and beverages will help ensure that you not only are awake but also attentive to your exam.

Be Confident

If you’ve attended class, taken notes, done the assignments, and studied, you can be confident that you are ready to take the exam. Having this confidence and visualizing yourself passing the exam will help you be successful.

Arrive before the Exam Starts

In order to help yourself remain calm, make sure to arrive at the exam room before the exam starts. This will not only relax you but also ensure that you can get settled in to take the test.

Pace Yourself

You only have a certain amount of time to complete an exam, so pace yourself as you work. This will ensure that you get through every section of the exam.

Attack the Exam Strategically

After you’ve given the exam a once-over, approach it strategically. This will help you maximize your knowledge and avoid getting “stuck” on things you don’t know.

Don’t Cheat

Whatever you do to pass an exam, never cheat. Looking at your notes, writing information on your hands, and copying off of another person’s exams are all forms of cheating.

អាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១២ទៅប្រទេសសឹង្ហបុរី

អាហារូបករណ៍ដែលផ្តល់អោយតែសិស្សខ្មែរនៅវិទ្យាល័យ ទៅរៀនបរិញ្ញាបត្រ៤ឆ្នាំបានមកដល់ទៀតហើយ។ អាហារូបករណ៍នេះមានឈ្មោះថា AY2018 ASEAN Scholarship for Cambodia។ ថ្ងៃផុតកំណត់ ទី១៦ មិថុនា ២០១៧។ ចូររុះរាន់ឡើង។

សិទ្ធិទទួលបាន

 • មានសញ្ជាតិកម្ពុជា
 • កើតចាប់ពីឆ្នាំ២០០១-២០០៣
 • បានបញ្ជប់ថ្នាក់ទី១០យ៉ាងតិច
 • ត្រូវបង្ហាញថាបានរៀនភាសាអង់គ្លេស
 • ទទួលបានការសិក្សាល្អក្នុងថ្នាក់
 • មានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសល្អ និងមានកំណត់ត្រាចូលរួមសកម្មភាពក្នុងថ្នាក់

បេក្ខជនដែលជាប់ short-listed នឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនងសម្រាប់ធ្វើតេស្តនិងសម្ភាសន៍ ១សប្តាហ៍មុន។ មានតែអ្នកដែលជាប់ short-listed ដែលនឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនង។

រាល់បេក្ខជនត្រូវបានគាំទ្រអោយដាក់ពាក្យតាម online application system។​ ប្រសិនបើបេក្ខជនមានការលំបាក់ដាក់ពាក្យ online សូមទំនាក់ទំនងទៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីទទួលបានពាក្យ (hard copy)។

Ministry of Education, Youth and Sport

#80, Norodom Boulevard,

Phnom Penh

Cambodia

រាល់បេក្ខជនត្រូវផ្ញើរឯកសារខាងក្រោមទៅក្រសួងអប់រំសឹង្ហបុរី៖

 • Birth Certificate;
 • Identity Card / Passport (if any); and
 • School Examination Result Slips for the last two years

ASEAN Scholarships (Cambodia) / <indicate online application number if applicable>

Ministry of Education

Student Placement and Services Division

1 North Buona Vista Drive

Singapore 138675

ចូរទៅគេហទំព័រដើម នៅទីនេះ

 

អាហារូបករណ៍របស់ Hinrich Foundation សិក្សា MSc in Global Production Engineering & Management

ថ្ងៃផុតកំណត់ ៣១ ឧសភា ២០១៧

ទីកន្លែងសិក្សា៖ Vietnamese-German University, ទីក្រុង ហូជីម៉ីញ ប្រទេសវៀតណាម។

លក្ខខ័ណ្ឌ៖

 • សម្រាប់តែនិស្សិត កម្ពុជា វៀតណាម និងមីយ៉ាន់ម៉ា
 • មានកម្រិតវប្បធម៌បរិញាបត្រ ផ្នែក Mechanical Engineering, electronics, chemistry, textiles រឺ មុខជំនាញពាក់ព័ន្ធ។
 • មានបទពិសោធការងារយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
 • មាន TOEFL iBT 79 or IELTS 6.5

ឯកសារ៖

 • Curriculum vitae
 • Cover letter
 • ព្រឹតបត្រពិន្ទុសិក្សា និងសញ្ញាបត្រ
 • សញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស
 • លិខិតយោងការងារ​ (Work recommendation letter)
 • លិខិតឆ្លងដែន​ (Passport)
 • A 500-word essay: “Considering economic, environmental and social factors, how has international trade improved your daily life?”

បេក្ខជនជ័យលាភីត្រូវមានគោលដៅសិក្សាច្បាស់លាល់ និងបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងការសិក្សាកន្លងមកជាមួយនឹងអាជីពទាក់ទងជាមួយពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃអនាគត នៅក្នុង cover letter។ បេក្ខជនក៏ត្រូវមានប្រវត្តសិក្សាល្អ និងមានភាសាអង់គ្លេសល្អផងដែរ។

 

 

 

 

As if និង as though

នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស as if និង as though មានន័យ និងប្រើប្រាស់ដូចគ្នា។ ការប្រើប្រាស់ ឈ្នាប់ទាំង២នេះសំដៅលើស្ថានភាពដែលអាចកើតឡើង រឺកើតឡើងពិត។

១. នៅក្នុងឃ្លាបន្ទាប់ពី as if និង as though អាចមានពីកាល គឺ Present និង​ Past

ឧទាហរណ៍៖

She looks as if she is rich. (as if she is rich គឺស្ថិតក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល មានន័យថានាងអាចជាអ្នកមានមែន)

He talks as if he was rich. (as if he was rich គឺស្ថិតក្នុងអតីតកាល មានន័យថាគាត់មិនមែនជាអ្នកមានទេ តែធ្វើឬកដូចអ្នកមាន)

ដូចនេះការប្រើ Present Tense ក្នុង​ឃ្លាបន្ទាប់ as if និង as though គឺអាចជាការពិត ប៉ុន្តែ ការប្រើ Past Tense ក្នុងឃ្លាបន្ទាប់ as if និង as though មិនមែនជាការពិតឡើយ។​

ឧទាហរណ៍បន្ថែម៖

Why is she looking at me as though she knew me? I have never seen her before in my life. (នាងមើលមកខ្ញុំធ្វើដូចជាស្គាល់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែតាមពិតខ្ញុំមិនដែលស្គាល់នាងឡើយ។ នេះគឺជាការប្រើប្រាស់ Past Tense ក្នុងឃ្លារបស់​ as if និង as though)

២. ចំណាំ៖ នៅក្នុងឃ្លាអតីតកាល យើងមិនចាំបាច់ ប្តូរកិរិយាស័ព្ទក្នុងឃ្លាបន្ទាប់ as if និង as though ពី Past Tense ទៅ Past Perfect ឡើយ។

ឧទាហរណ៍៖

He talked as if he was rich.
យើងមិនអាចសរសេរ He talked as if he had been rich ឡើយ។​

៣. ការប្រើប្រាស់ Like ជំនួស (មិនផ្លូវការ)

ជូនកាលគេក៏អាចយក Like មកប្រើជំនួស as if និង as though ផងដែរ ប៉ុន្តែវាមិនផ្លូវការ។

ឧទាហរណ៍៖

It seems like it is going to rain. (វាអាចនឹងមានភ្លៀង)

He sat there smiling like it was his birthday. (តាមពិតមិនមែនជាថ្ងៃខួបកំណើតគាត់ទេ)