All posts by Dave

យល់ដឹងសញ្ញានិងតំលៃរូបិយប័ណ្ណក្នុងប្រទេសអាស៊ាន ប្រៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណកម្ពុជា

ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់កើតលើទឹកដីកម្ពុជា យើងយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់នូវសមាហរណកម្មអាស៊ានក្នុងតំបន់ ដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជារឹតតែងាយស្រួលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជិតខាង។ បើសិនជារដ្ឋអាស៊ានទាំងអស់អាចអនុញាតឲ្យប្រជាជនអាស៊ានធ្វើដំណើរដោយសេរី មិនចាំបាច់ប្រើលិខិតឆ្លងដែន ដូចតំបន់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអនាគតមែននោះ យើងចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងអំពីប្រភេទនិងតំលៃរូបិយប័ណ្ណទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ានអោយហើយត្រូវដឹង ថាតើមានរូបិយប័ណ្ណទាំងនោះមានសញ្ញាអ្វី មានតំលៃប៉ុន្មានប្រៀបនឹងកម្ពុជា ទើបយើងងាយស្រួលដូរប្រាក់យកទៅតាមខ្លួន នៅពេលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំងនោះ។

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ឈ្មោះ និងសញ្ញា

ប្រទេស ប្រ៊ុយណេ
ប្រទេស កម្ពុជា
ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី
ប្រទេស ឡាវ
ប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា
ប្រទេស ហ្វីលីពីន
ប្រទេស សិង្ហបុរី
ប្រទេស ថៃ
ប្រទេស វៀតណាម

តំលៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសជិតខាងធៀបនឹងកម្ពុជា

 • ប្រ៊ុយណេ៖ 100 ដុល្លារ = 288408.58​ រៀល
 • ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ 100 រ៉ូពី = 30.40 រៀល
 • ឡាវ៖ 100 គីប ​​= 50.03 រៀល
 • ម៉ាឡេស៊ី៖ 100 រីងហ្គីត = 91264.44 រៀល
 • មីយ៉ាន់ម៉ា៖ 100 ខ្យ៉ាត់ = 295.81 រៀល
 • ហ្វីលីពីន៖ 100 ប៉េសូ = 8076.98 រៀល
 • សិង្ហបុរី៖​ 100 ដុល្លារ​ = 288429.11រៀល
 • ថៃ៖ 100 បាត = 11624.04​ រៀល
 • វៀតណាម៖​ 100 ដុង = 17.76 រៀល

លំដាប់តំលៃរូបិយប័ណ្ណរបស់អាស៊ានទាំងអស់ពីខ្ពស់ទៅទាបជាងគេ

 • សិង្ហបុរី
 • ប្រ៊ុយណេ
 • ម៉ាឡេស៊ី
 • ថៃ
 • ហ្វីលីពីន
 • មីយ៉ាន់ម៉ា
 • កម្ពុជា
 • ឡាវ
 • ឥណ្ឌូនេស៊ី
 • វៀតណាម

តំលៃរូបិយប័ណ្ណរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៦ លើប្រទេស ឡាវ ឥណ្ឌូនេស៊ី និងវៀតណាម។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

 

ចេះ Conjunction (ឈ្នាប់) ច្បាស់ អ្នកនឹងពូកែខាងសំណេរភាសាអង់គ្លេស

នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស សំណេរដែលចាត់ទុកថាជាសំណេរល្អប្រើសម្រាប់ផ្លូវការនិងមានការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍ត្រឹមត្រូវនោះ គឺតម្រូវឲ្យអ្នកសរសេរទាំងកថាខណ្ឌ (paragraph) និង តែងសេចក្តី (essay) ចេះប្រើប្រាស់ conjunction ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវេយ្យាករណ៍សំណេរ (grammar for writing)។ បើសិនជាអ្នកមិនធ្លាប់រៀន រឺអ្នកបានរៀនតិចតួចអំពី conjunction (ឈ្នាប់) សូមអ្នកអានគន្លឹះសម្ងាត់ខាងក្រោម រួចសូមបន្តរៀនវាបន្ថែមដោយលម្អិតទៅតាមផ្នែកណែនាំនីមួយៗដូចខាងក្រោម ដើម្បីក្លាយជាអ្នកពូកែសរសេរម្នាក់៖

មុនដំបូងអ្នកត្រូវស្គាល់ conjunction ជាមុនសិន

Conjunction មាន ៤ ប្រភេទ។
ទី១៖ conjunction ១ប្រភេទហៅថា coordinators រឺ coordinating conjunctions រឺអ្នកខ្លះហៅថា FANBOYS។ អ្នកចង់ហៅមួយណាក៏បាន។ វាមានដូចជា For, And, Nor, But, Or, Yet, So។

ទី២៖ conjunction ប្រភេទនេះហៅថា subordinators រឺ subordinating conjunctions មានដូចជា because, when, until, although, before, while, unless, as long as ជាដើម។

ទី៣៖ conjunction ប្រភេទនេះហៅថា adverbial conjunctions រឺអ្នកខ្លះហៅថា conjunctive adverbs ព្រោះឈ្នាប់នេះក៏ជា adverb ផងដែរ។ ឈ្នាប់នេះមានដូចជា therefore, however, besides, nevertheless, consequently, in addition, then, in contrast, hence, equally ជាដើម។

ទី៤៖ conjunction ប្រភេទនេះហៅថា correlative conjunctions រឺអ្នកខ្លះហៅថា pair conjunctions ព្រោះវាជាឈ្នាប់ប្រើជាគូ ក៏ប៉ុន្តែឈ្នាប់នេះមិនសូវមានច្រើនទេ ហើយងាយស្រួលចាំ មានដូចជា either … or, neither … nor, not only … but also, both … and, whether … orជាដើម។

ស្គាល់ប្រភេទ conjunctions ច្បាស់ អ្នកនឹងចេះ kinds of sentence (ប្រភេទប្រយោគ) ច្បាស់

ត្រូវចាំថាគោលបំណងអ្នកអានអត្ថបទនេះក៏ដើម្បីចេះ kinds of sentence ឲ្យច្បាស់ដែរព្រោះបើចេះប្រើប្រភេទប្រយោគទាំងបួនហើយ (មានដូចជា simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence) នោះអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកពូកកែសរសេរកថាខណ្ឌ និងតែងសេចក្តី ដ៏មានសិល្បះ។ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវដឹងទំនាក់ទំនងរវាង conjunction និង kinds of sentence សិន។

ត្រូវដឹងថា simple sentence មិនត្រូវការប្រើ conjunction នោះទេ។
ឧទាហរណ៍៖ She lives in Phnom Penh. (មិនមាន conjunction)

ត្រូវដឹងថា compound sentence ត្រូវមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងតិច ១ coordinating conjunction រឺគេហៅថា coordinator (ក៏អាចហៅ FANBOYS ផងដែរ)។

ឧទាហរណ៍៖ She lives in Phnom Penh, but I live in Kandal. (but ជា coordinating conjunction)។

ត្រូវដឹងថា complex sentence ត្រូវមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងតិច ១ subordinating conjunction រឺគេហៅថា subordinator។

ឧទាហរណ៍៖ She lives in Phnom Penh because she has to work there. (because ជា subordinating conjunction)។

ត្រូវដឹងថា compound complex sentence ត្រូវមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងតិច ១ coordinating conjunction រួមទាំងការប្រើប្រាស់យ៉ាងតិច ១ subordinating conjunction។

ឧទាហរណ៍៖ She lives in Phnom Penh, but I live Kandal because it is my hometown. (but ជា coordinating conjunction និង because ជា subordinating conjunction)។

 

Screenshot (299)
Kinds of sentence and kinds of conjunction use

ត្រូវចេះប្រភេទ conjunction ទាំងបួនអោយកាន់តែច្បាស់ទៀត

អ្នកស្គាល់ប្រភេទមេរបស់ conjunction ទាំងបួនហើយ។ ពេលនេះអ្នកត្រូវតែស្គាល់ប្រភេទនីមួយៗអោយកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតដើម្បីប្រើឲ្យចំគោលដៅ។

photo
Example of the two sentences

មើលរូបខាងលើតើអ្នកកំពុងរិះគិតថាត្រូវប្រើ conjunction ប្រភេទណាដើម្បីភ្ជាប់ប្រយោគទាំង២អោយបានត្រឹមត្រូវមែនទេ? អ្នកគួរភ្ជាប់ប្រយោគដោយទាំង២ដោយប្រើឈ្នាប់ “but”។

ឧទាហរណ៍៖ I want to buy a new iPhone, but I need some money to pay school too.

ហេតុអ្វីទើបអ្នកសម្រេចប្រើឈ្នាប់ but ពីព្រោះវាជាប្រភេទ conjunction បង្ហាញពីគំនិត២ផ្ទុយគ្នា។ គំនិតមួយចង់ទិញទូរស័ព្ទ រីឯគំនិតមួយទៀតចង់យកលុយទៅបង់ថ្លៃសាលាវិញ។ដូចនេះសូមអ្នករៀនន័យរបស់ឈ្នាប់នីមួយៗខាងក្រោម៖

Screenshot (293)
Coordinators
Screenshot (294)
Subordinators
Screenshot (297)
Adverbial Conjunctions
Screenshot (298)
Correlative Conjunctions

ចេះប្រើប្រភេទ conjunction ច្រើនប្រភេទក្នុងន័យប្រយោគតែមួយ

បន្ទាប់ពីបានស្គាល់ប្រភេទ conjunction និងន័យរបស់វាហើយ អ្នកនឹងអាចសរសេរសំណេរបានច្រើនរបៀប ហើយបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៀត។ ចូលមើលគំរូមួយដូចខាងក្រោម។ សន្មត់ថាយើងយកប្រយោគខាងលើមកប្រើដដែល។
១. I want to buy a new iPhone.

២. I need some money to pay school too.

ទី១៖ ក្នុងប្រយោគទាំងពីរខាងលើ យើងដឹងហើយថាគំនិតប្រយោគទាំងពីរផ្ទុយគ្នា ដូចនេះអ្នកអាចយក “but” ជាប្រភេទ coordinating conjunction មកប្រើបានព្រោះវាប្រើសម្រាប់គំនិតប្រឆាំង។

ឧទាហរណ៍៖ I want to buy a new iPhone, but I need some money to pay school too.

ត្រូវចាំថាមុនពេលប្រើ “but” អ្នកត្រូវប្រើ comma (,) នៅខាងមុខជាមុនសិន ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រធានថ្មី “I” បន្ទាប់ពី but ព្រោះនេះជាប្រភេទ compound sentence។

ទី២៖ អ្នកក៏អាចភ្ជាប់ប្រយោគទាំងពីដោយប្រើ subordinating conjunction ផងដែរ។ អ្នកអាចយក “although” មកប្រើបានព្រោះន័យរបស់វាសម្រាប់ប្រឆាំងគំនិត។

ឧទាហរណ៍៖ Although I want to buy a new iPhone, I need some money to pay school too.

រឺអ្នកអាចយក although ដាក់កណ្តាល ប៉ុន្តែមិនត្រូវប្រើ comma ដាច់ខាត។

ឧទាហរណ៍៖ I need some money to pay school although I want to buy a new iPhone.

ទី៣៖ ដើម្បីភ្ជាប់ប្រយោគទាំងពីរ អ្នកក៏អាចប្រើ adverbial conjunction ដែរ។ អ្នកអាចយក “however” មកប្រើ ព្រោះន័យរបស់វាក៏សម្រាប់បដិសេធគំនិតដែរ។

ឧទាហរណ៍៖ I want to buy a new iPhone. However, I need some money to pay school.

ចាំថាយើងប្រើ however បន្ទាប់ពីប្រយោគពេញលេញដោយបញ្ចប់ដោយ full stop (.)។

I want to buy a new iPhone គឺជាប្រយោគពេញលេញ។ អ្នកក៏អាចប្រើបានស្តាយជាច្រើនទៀតជាមួយ adverbial conjunction បើសិនចង់ដាក់វានៅដើមប្រយោគ ចុងប្រយោគ រឺកណ្តាលប្រយោគ។ សូមមើលខាងក្រោម៖

I want to buy a new iPhone. However, I need some money to pay school.

I want to buy a new iPhone; however, I need some money to pay school.

I want to buy a new iPhone. I, however, need some money to pay school.

I want to buy a new iPhone. I need some money to pay school, however.

អ្នកឃើញហើយថា ទាំងនេះគឺជាស្តាយជាច្រើនដែលអ្នកអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការតែងលម្អសំណេររបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវចេះប្រភេទ conjunction និង kinds of sentence ឲ្យច្បាស់ផងដែរ។ សូមអ្នករៀន conjunction បន្ថែមទៀតអោយច្បាស់ខ្លួនឯង។ អាឡាដាំងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងរៀនបានច្រើនពីអត្ថបទមួយនេះ។ សូមអាន អត្ថបទនេះ អំពី kinds of sentences។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

 

អាហារូបករណ៍ ទៅនូវែលហ្សេឡង់ ចាប់ផ្តើមបើកអោយដាក់ហើយ

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

អាហារូបករណ៍នេះសម្រាប់ប្រទេសនៅអាស៊ាន ក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលនូវែលហ្សេឡង់ក៏អោយមកនិស្សិតប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

វាជាប្រភេទអាហារូបករណ៍៖

 • Postgraduate Certificate (6 months)
 • Postgraduate Diploma (1 year)
 • Masters Degree (1 – 2 years)
 • PhD (up to 3.5 years)

មានមុខវិជ្ជាជាច្រើនដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសបានដូចជា៖

 • Agriculture Development
 • Renewable Energy
 • Public Sector Management
 • English Language Teaching
 • ផ្សេងៗទៀត

លក្ខខណ្ឌ៖

 • ជាជនជាតិខ្មែរ
 • មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មិនធ្វើការក្នុងជួរយោធា
 • មានជំនាញភាសាអង់គ្លេស (IELTS រឺ TOEFL)

សូមអ្នកចូលអានព័ត៌មានលម្អិតនៅទីនេះ

 

ឱកាសកម្មវិធីវេទិកា IATSS ទៅប្រទេសជប៉ុន

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

ដាក់ពាក្យចាប់ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភះ រហូតដល់ខែមិថុនា ២០១៧។

វេទិកា IATSS គឺជាវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលអន្តរជាតិមួយបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៥ ក្នុងគោលបំណងនាំយកគុណភាពល្អបំផុតសំរាប់បុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅថ្ងៃអនាគត។ ការចូលរួមវេទិកានេះមានចំនួន ៥៥ ថ្ងៃ សំរាប់តែបេក្ខភាពមកពីប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាម ឡាវ ថៃ ម៉ាឡេស៊ី សាំងហ្កាពួរ ភីលីពីន មីយ៉ាន់ម៉ា និង ឥណ្ឌូនេស៊ី ប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកនឹងទទួលបាន៖

 • ថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះទៅវិញទៅមក
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់ចូលរួម
 • ថ្លៃស្នាក់នៅ
 • ថ្លៃអារហារ

លក្ខខណ្ឌ៖

 • ជាជនជាតិខ្មែរ
 • មានអាយុចាប់ពី៣៥ឆ្នាំចុះក្រោម
 • កំពុងធ្វើការក្នុងស្ថាប័នណាមួយ
 • មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
 • មានជំនាញភាសាអង់គ្លេស

ការដាក់ពាក្យ៖

 • រៀបពាក្យជាទំហំ A4
 • សរសេរ តែងសេចក្តី២
 • រូបថត២ (4 cm x 3 cm) ដោយសរសេរឈ្មោះនៅពីក្រោយ
 • លិខិតយោង២
 • សញ្ញាបត្ររឺពិន្ទុភាសាអង់គ្លេស (បើមាន)

សូមចូលអានព័ត៌មានបន្ថែមនៅទីនេះ

 

 

អាហារូបករណ៍អនុបណ្ឌិតផ្នែក Social Work របស់ RUPP-EWHA

អាហារូបករណ៍នេះមានការសហការណ៍រវាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងសាកលវិទ្យាល័យ Ewha Womans University របស់កូរ៉េខាងត្បូង។ មុខវិជ្ជានេះនឹងមានសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិកូរ៉េមកបង្រៀនផ្ទាល់ផងដែរ ដោយប្រើភាសាអស់គ្លេសសំរាប់ទំនាក់ទំនង។ ពិសេសត្រង់ថា អាហារូបករណ៍នេះតម្រូវសម្រាប់អ្នកធ្វើការក៏បាន ព្រោះរៀននៅចុងសប្តាហ៍ ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថានិស្សិតមិនអាចដាក់ពាក្យបាននោះទេ។

ផុតទទួលពាក្យថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

សូមទំនាក់ទំនង មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកូរ៉េ កម្ពុជា នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

img_0076