All posts by Dave

យល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ Causative Verbs ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

Causative Verb គឺជាកិរិយាស័ព្ទដែលបង្ហាញពីការបង្ខិតបង្ខំ បង្គាប់បញ្ជា ស្នើសុំ ឬអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយ។ កិរិយាស័ព្ទដែលជា Causative Verb មាន៥ គឺ Have Get Make Let និង Help។ វាត្រូវបានបែងចែកជាពីរ គឺ Passive និង Active form។

ទី១. Have៖ មានន័យថាឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើការងារអ្វីមួយឲ្យយើង។

ទម្រង់ Active៖​ Subj + have (any tense)+ person + verb1

ឧទាហរណ៍៖

I will have my sister wash the cloth for me.

ទម្រង់ Passive៖ Subj + have (Any tense) + thing + v3

ឧទាហរណ៍៖

John got his car repaired.

ទី២. Get៖ មានន័យថា បញ្ចុះបញ្ចូលនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយ។

ទម្រង់ Active៖​ Subj + get (any tense) + person + to + verb1

ឧទាហរណ៍៖

How can I get everyone to listen to me?

ទម្រង់ Passive៖ Subj + get(any tense) + thing + v3

ឧទាហរណ៍៖

I got my task done by my friend.

ទី៣. Make៖ ពាក្យនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ ឬខ្លាំងខ្លាជាង have និង get។ វាសំដៅទៅលើការបង្គាប់បញ្ជានរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយ។ ពាក្យនេះអាចប្រើបានតែក្នុងទម្រង់ Active តែប៉ុណ្ណោះ។

ទម្រង់ Active៖​ Subj + make (any tense) + person + v1

ឧទាហរណ៍៖

The lecturer made everyone take the supplementary exam.

ទី៤. Let៖​  អនុញ្ញាតិឲ្យអ្វីមួយកើតឡើង។ វាក៏មានន័យដូចគ្នាទៅនឹង permit និង allow ផងដែរ។​ Let ប្រើបានតែក្នុងទម្រង់ Active តែប៉ុណ្ណោះ។

ទម្រង់ Active៖ Subj + let (any tense) + person/thing + v1

ឧទាហរណ៍៖

I don’t let the enemy destroy my dream.

ចំណាំ៖ Let មិនមានការប្រែប្រួលនោះទេ មិនថាក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយ។

ទី៥. Help៖ មានន័យថា ជួយអ្នកណាម្នាក់ធ្វើការងារអ្វីមួយ។

ទម្រង់៖ Subj + help (any tense) + person + v1 ឬ Subj + help(any tense)+ person + to + v1

ឧទាហរណ៍៖

My brother helps me cook the food.

My brother helps me to cook the food.

 

 

 

បញ្ហា​​ជា​ច្រើន​ដែល​យុវជន​សព្វ​ថ្ងៃ​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​ភាគ​ច្រើន

យុវជន​សព្វ​ថ្ងៃ ជា​ពិ​សេស​គឺ​មនុស្ស​មាន​អាយុ​ចាប់​ពី ១៣​ឆ្នាំ ឡើង​ទៅដល់​អាយុ​១៩ឆ្នាំ កំពុង​តែ​ជួប​ប្រទះ​បញ្ហា​ជា​ច្រើន​។ ក្នុង​រយៈពេល​នេះ យុវវ័យ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អរម៉ូន បណ្តាល​ឲ្យ​មាន​បម្រែ​បម្រួល​អារម្មណ៍ ​មាន​ការ​លំបាក​ខ្លាំង​ចំពោះ​បរិយាកាស​ថ្មី​ពោល​គឺ ការ​ប្រឈម​មុខ​ជា​មួយ​សង្គម សម្ពាធពី​ការ​សិក្សា ស្នេហា ការងារ ការ​បរាជ័យ និង​បញ្ហា​ផ្សេង​ទៀត។ កាល​ពី​ក្មេង មនុស្ស​មិន​សូវ​ខ្វល់​ខ្វាយ​ពី​អ្វី​ទេ តែង​ធ្វើ​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​ចង់​ធ្វើ ហើយ​ក៏​មិន​សូវ​គិត​ច្រើន​ដែរ។ តែ​ដល់​ពេល​ពេញ​វ័យ បញ្ហា​ចេះ​តែ​កើត​ឡើង​មិន​ឈប់ ដែល​បង្កើត​បាន​ជា​បញ្ហា​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ម្នាក់ៗ។ បញ្ហា​ដែល​យុវវ័យ​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​គឺ៖

១៖​ ជំនឿ​លើ​ខ្លួន​ឯង (Self-Esteem) និង រូប​រាង​កាយ (Body Image)

នៅ​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នេះ យុវវ័យ​មាន​ការ​​លូត​លាស់​រូប​រាង​កាយ ហើយ​ការណ៍​នេះ​ហើយ​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ទាំង​នេះ​តែង​មាន​អារម្មណ៍​ពី​ខ្លួន​ឯង​ថា ធាត់​ពេក ស្គម​ពេក ទាប​ពេក ឬ​ខ្ពស់​ពេក។ សង្គម​ខាង​ក្រៅ និង ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​​បាន​​បែង​ចែក​សម្រស់​ ភាព​ស្អាតទៅ​ដោយ​រូបភាព​ណា​មួយ ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ខ្លះ​គ្មាន​ជំនឿ​លលើ​ខ្លួន​ឯង​​។ បញ្ហា​ទាំង​អស់​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ចំណាយ​ពេល​គិត​ច្រើន។ ពួក​គេ​ចាប់​ផ្តើម​ប្រៀប​ធៀប​ខ្លួន​ឯង​ជាមួយ​មិត្ត​រួម​ថ្នាក់​ឬ​អ្នក​ដទៃ។ ការ​គិត​បែប​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​គ្មាន​គំនិត​វិជ្ជមាន​អំពី​ខ្លួន​គេ​ទេ ដែល​វា​ប៉ះ​ពាល់​ខ្លាំង​ដល់​ជំនឿ​ចិត្ត​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ។

២៖ ការ​ធ្លាក់​ទឹក​ចិត្ត​

ការ​ធ្លាក់​ទឹក​ចិត្ត​គឺ​ជា​បញ្ហា​សំខាន់​មួយ​ដែល​យុវវ័យ​កំពុង​ជួប​ប្រទះ ហើយ​វា​អាច​បង្កើត​ជា​បញ្ហា​ទៅ​អនាគត​ទៀត​ផង។ បញ្ហា​មួយ​ចំនួន​ដែល​យុវវ័យ​ជួប​ប្រទះ​​ដូច​ជា ការ​បរាជ័យ ការ​ខ្វល់់​ខ្វាយ​ពី​រូប​រាង និង​បញ្ហា​ផ្សេង​ខ្លះ​ទៀត នេះ​ហើយ​ដែល​នាំ​ដល់​ការ​ធ្លាក់​ទឹក​ចិត្ត​ធ្ងន់​ធ្ងរ​នោះ។ ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នេះ ពេល​ដែល​ឪពុក​ម្តាយ​ឬ​អ្នក​នៅ​ក្បែរ​ខ្លួន​អ្នក​ធ្លាក់​ទឹក​ចិត្ត​បាន​ឃើញ​ពី​សញ្ញា​ខ្លះ​ហើយ ពួក​គេ​គួរ​ទៅ​និយាយ​លួង​លោម មិន​គួរ​ទៅ​ស្តី​ឲ្យ​ឬ​និយាយ​ឲ្យ​អ្នក​ជំងឺ​មាន​អារម្មណ៍កាន់តែ​មិន​ល្អ​ទេ។​

៣៖ ស្រា​ និង គ្រឿង​ញៀន

​អ្នក​ខ្លះ​ដែល​ផឹក​ស្រា​ កំពុង​តែ​បង្ក​គ្រោះ​ថ្នាក់​ឲ្យ​ខ្លួន​ឯង​ហើយ។ អ្នក​ខ្លះ ​ពេល​ដែល​ជួប​បញ្ហាជា​មួយ​ការ​សិក្សា ឈ្លោះ​គ្នា​ជា​មួយ​ឪពុក​ម្តាយ ឬ​មិត្ត​ភក្តិ ​ធ្វើ​ឲ្យ​ពិបាកគេ​ចិត្ត គេ​ក៏ទៅ​ផឹក​ស្រា។ បច្ចុប្បន្ន ស្រា​និង​គ្រឿង​ញៀន​គឺជា​បញ្ហា​សំខាន់បំផុត ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​យុវជន​រាប់​លាន​នាក់​នៅ​លើ​ពិភព​លោក។ នៅ​ក្នុង​ស្ថាន​ការ​បែប​នេះ ឪពុក​ម្តាយ ឬ​អ្នក​ថែទាំ គួរ​មើលថែ ការពារ និង​ តាម​ដាន​ឲ្យ​បាន​ល្អ ជៀស​វាង​ពួក​គេ​ពី​ការ​ធ្វើ​បញ្ហា​ទាំង​នេះ។

៤៖ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រពន្ធ័​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​លើស​លុប

សព្វ​ថ្ងៃ​ ដោយ​សារ​ការ​រីក​ចម្រើន​នៃ​បច្ចេក​វិទ្យា យុវវ័យ​ស្ទើ​គ្រប់​គ្នា​មាន​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ីន​ធើណេត ប្រពន្ធ័​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សង្គម ទូរទស្សន៍។ បើ​តាម​ការ​សិក្សា​បាន​បង្ហាញ​ថា យុវជនម្នាក់ៗ ​សព្វ​ថ្ងែ​ចំណាយ​ពេល​លេង​អ៊ីន​ធើណេត និង​មើល​ទូរទស្សន៍​​​លើស​ពី​៨​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ។ ជួន​កាល​ បើ​សិន​ជា​គេ​គ្មាន​កិច្ច​ការ​អ្វី​ផ្សេង​ធ្វើ​ទេ គេ​អាច​ចំនាយ​ពេល​របស់​គេ​ទាំង​អស់​លើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ។ នេះ​គឺជា​ការ​ញៀន​ប្រពន្ធ័​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​មិន​ធម្មតា ដែល​យុវជន​កំពុង​តែ​ប្រព្រឹត្តិ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ។

៥៖ ភាព​បរាជ័យ

នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់​ៗ ការ​ជួប​ប្រទះ​ជា​មួយ​ភាព​បរាជ័យ​គឺ​ជា​រឿង​ធម្ម​តា។ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​យុវវ័យ​វិញ​ វា​គឺ​ជា​រឿង​ផ្សេង​គ្នា។ ពួក​គេ​ជា​មនុស្ស​ដែល​ងាយ​នឹង​ប៉ះ​ពាល់​ផ្លូវ​ចិត្ត ឆាប់​រំជួល​ចិត្ត និង​ឆេវ​ឆាវ​ទៀត​ផង។ នៅ​ពេល​ដែល​គេ​ជួប​ប្រទះ​ជា​មួយ​ការ​បរាជ័យ​អ្វី​មួយ​ ពួក​គេ​តែង​មាន​អារម្មណ៍ខុស បន្ទោស​ខ្លួន​ឯង ហើយ​បន្ទាប់​មក​ពួក​គេ​អាច​នឹង​មានអារម្មណ៍​បោះ​បង់​ចោល​ទៀត​ផង។ គេ​អាច​អស់​សង្ឃឹម​ក្នុង​ជីវិត ហត់​នៅ​ក្នុង​ការ​ដើរ​បន្ត​ទៅ​មុខ​ជា​ដើម។

ដោយ​សារ​តែ​យុវវ័យ​គឺ​បែប​នេះ ហេតុ​នេះ​យុវវ័យ​គួរ​តែ​មើល​ថែ​អារម្មណ៍ និង​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ ជៀសវាង​​​ការពារ​រឿង​អាក្រក់​ណា​មួយកុំឲ្យ​កើត​ឡើង។

Would Rather, Would Prefer, and Prefer

ភាព​ខុស​គ្នា និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​របស់​ Prefer និង Would rather

ចំពោះ​ពាក្យ​ទាំង​ពីរ​នេះ អ្នក​សិក្សា​ភាសាអង់គ្លេស​មួយ​ចំនួន​អាច​មាន​ការ​ភ័ន​ច្រលំ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ព្រោះ​ពាក្យ​ទាំង​ពីរ​មាន​ន័យ​ដូច​គ្នា។ ពាក្យ​ទាំង​ពីរ​នេះ​គឺ​ជា​ពាក្យ​ប្រាប់​អំពី​ជំរើស​ដែល​អ្នក​និយាយ​អាច​ធ្វើ​ការ​ជ្រើស​រើស​បានពីរ​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា។

១៖ Prefer: (Prefer to do something/ Prefer doing something)

ជា​ធម្មតា យើងប្រើ Prefer to do something/ Prefer doing something ដើម្បី​និយាយ​ពី​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​ធ្វើ​ជា​លក្ខណៈទូទៅ។

ឧទាហរណ៍៖​

I do not like crowed place. I prefer to live in the countryside. (OR I prefer living in the countryside)

Today is a holiday. I prefer to stay (OR I prefer staying home)

ក្រៅ​ពី​នេះ Prefer ក៏​មាន​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ច្រើន​ទម្រង់​ទៀតដែល​មាន​ន័យ​ថា​ ចង់​ធ្វើ​អ្វី​ជា​ជាង​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​ទៀត​ដូចជា៖

S + prefer something to something

S + prefer doing something to doing something

S + prefer to do something rather than do something

ឧទាហរណ៍៖

I prefer tea to coffee.

I prefer reading to playing sport.

I prefer to stay home rather than hang out with friends.

២៖ Would rather (‘d rather)

យើង​ប្រើ​ប្រាស់ Would rather គឺ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​និយាយ​ចង់​បង្ហាញ​ពី​ការ​ចង់​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​នៅ​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ជាក់​លាក់​​បែប​ណា​មួយ (Specific Situation) មិន​មែន​ស្ថាន​ភាព​ទូទៅ​ទេ។ Would rather មាន​ន័យ​និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ដូច would prefer ដែរ។

ទម្រង់​និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​រវាង​ Would rather និង prefer ខុស​គ្នា​ត្រង់​ថា នៅ​ក្នុង​ល្បះ ក្រោយ​ prefer ត្រូវ​ប្រើ​ទម្រង់ to+ verb និង V​​+ ing  តែ បើ​​ទម្រង់​របស់​ការ​ប្រើ​ Would rather រិញ គឺ​ត្រូវ​បន្ត​ពី​ក្រោយ​ដោយ Infinitive without TO។

S + prefer + to​​​​ + verb + object / S + prefer + V ing + Object

S + would rather + Verb + Object

ចំណាំ៖ Would prefer ទោះ​បី​ជា​មាន​ន័យ​ដូច​ Would rather ក៏​ដោយ តែ​ក្នុង​ទម្រង់​របស់​វា​គឺ​នៅ​តែ​ Would prefer + to + verb ដែរ។

ឧទាហរណ៍៖

Today I want to watch movie. I prefer to go to the cinema in town.

Today I want to watch movie. I would rather go to the cinema in town.

ក្រៅ​ពី​នេះ Prefer និង​ would rather ក៏​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​មួយ​ទៀត​គឺ៖

Prefer: S + prefer something/doing something to something/ doing something

Would rather: S + would rather do something than do something

ឧទាហរណ៍៖

I prefer reading to playing

I would rather read than play

 

 

 

 

សៀវភៅ​ទាក់​ទង​ជាមួយ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ​មួយ​ចំនួន​ដែល​កូន​ខ្មែរ​គួ​រតែ​​អាន

១៖ ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ របស់ ដេវិឌ ឆាណ្ឌល័រ

សម្រាប់​សៀវភៅ​មួយ​នេះ អ្នក​អាច​រក​ទិញ​នៅ​ក្នុង​បណ្ណាគារ​បាន​គ្រប់​កន្លែង។ សៀវភៅនេះ​មាន​សរសេរ​ទាំង​ជា​ភាសា​អង់​គ្លេស និង​បក​ប្រែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ។ សៀវភៅនេះនិយាយ​អំពី​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ ចាប់​តាំង​ពី​ការ​កកើត​ទឹក​ដីគឺ​សម័យ​នគរភ្នំ រហូត​ដល់​សម័យ​រដ្ឋកម្ពុជា។ ក្នុង​នោះ អ្នក​និពន្ធ​បាន​រៀប​រាប់​យ៉ាង​ក្បោះ​ក្បាយទាក់​ទង​នឹង​អ្វី​បាន​កើត​ឡើង​ក្នុង​ប្រទេស ព្រមទាំង​គោល​គំនិត​ខ្លះ​ៗ​ទាក់​ទង​ជាមួយ​សម័យ​នីមួយៗ​របស់​ខ្មែរ​។ ​

២៖ មុន​ដំបូង​ ពួក​គេ​សម្លាប់​ឪពុក​របស់​ខ្ញុំ (First they kill my father)

សៀវភៅនេះ​ក៏​ដូច​សៀវភៅមុន​ដែរ គឺ​មាន​សរសេរ​ជា​ភាសាអង់គ្លេស​ផង​ និង​ភាសា​ខ្មែរ​ផង។ សៀវភៅ​នេះ​និយាយ​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​ក្មេង​ស្រីអាយុ​៥​ឆ្នាំ​ម្នាក់និង​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​នាង​នៅ​ក្នុង​សម័យ​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ។ មុន​ពេល​ដែល​ខ្មែរ​ក្រហម​ទទួល​បាន​ជ័យជំនះ ឪពុក​របស់​នាង​គឺជា​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ធំ​ម្នាក់​ក្នុង​របប​សាធារណរដ្ឋ​ខ្មែរ។ ពេល​បាន​អាន​សៀវភៅនៃ​ការ​ចង​ចាំ​មួយ​​នេះ​ហើយ អ្នក​នឹង​អាច​ទទួល​បាន​គោល​គំនិត​ជា​ច្រើន​ពី​សង្គម​និង​ការ​រស់​នៅ​ក្នុង​សម័យ​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ​។

៣៖ Brother Enemy: The war after the war 

សៀវភៅ​នេះ​មាន​សរសេរ​ជា​ពីរ​ភាសា​ដូចគ្នា​គឺ​ខ្មែរ និង​ អង់គ្លេស។ សៀវភៅ​នេះ​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ឡើង​ដោយ​បាន​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​សង្គ្រាម​នៅ​ឥណ្ឌូចិន​បន្ទាប់​ពី​សង្គ្រាម​វៀតណាម​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង ជា​ពិសេស​គឺ​ព្រឹត្តិការណ៍​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ សៀវភៅ​នេះ​ក៏​​​ជា​កញ្ចក់​ឆ្លុះ​បង្ហាញ​ពី​ទំនាក់​ទំនង​វាង​កម្ពុជា​និង​វៀតណាម​ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម​ឥណ្ឌូចិនផង​ដែរ។

៤៖ A Cambodian Prison Portrait 

សៀវភៅ​មួយ​នេះ គឺ​ជា​ស្នាដៃ​និពន្ធ​របស់​ជាង​គំនូរ​ម្នាក់​ដែល​បាន​រួច​ផុត​ពី​មន្ទីរ​សន្តិសុខ ស២១ នៅ​ក្នុង​សម័យ​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ ឈ្មោះ វ៉ាន់ ណាត។ លោក​បាន​ពិពណ៌នា​យ៉ាង​ក្បោះ​ក្បាយ​ពី​ជីវិត​របស់​លោក​និង​មិត្តភក្តិ​រស់​នៅ​គុក​ទួល​ស្លែង​ជាមួយ​គ្នាជា​ច្រើន​នាក់​ទៀត។ មាន​មនុស្ស​មិន​ច្រើន​ទេ​ដែល​អាច​គេច​ខ្លួន​ឬនៅ​រស់​បន្ទាប់​ពី​ពួក​គេ​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន​ទៅ​កាន់​គុក​មួយ​នេះ។ ពេល​អ្នក​អាន​សៀវភៅ​នេះ​ចប់ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ផ្នត់​គំនិត​ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងរបបឃោឃៅរបស់ខ្មែរក្រហម​នៅ​ក្នុង​គុក​នេះ។

៥៖ Brother number one

សៀវភៅ​នេះ​គឺ​ជា​ស្នាដៃ​មួយ​ទៀត​របស់​លោក ដេវីឌ ឆាណ្ឌល័រ និយាយ​ពី​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​របស់​ខ្មែរ។ សៀវភៅ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​គំនិត​នយោបាយ​និង​មនោគមន៍​វិជ្ជា​របស់ ​សាឡុត​ សរ ដែល​គ្រប់​គ្នា​តែង​ស្គាល់​ថា​ជា ប៉ុល​ ពត​ នៅ​​ក្រោយ​ពី​ការ​បញ្ចប់​សង្គ្រាម​លោក​​លើក​ទី​២។ គោ​ល​នយោបាយ​នេះ​ហើយ​គឺជា​ហេតុ​ផល​មួយ​ដែល​បាន​ផ្តល់​មក​ឲ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នូវ​របប​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​មួយ​គឺ​ របប​ខ្មែរ​ក្រហម​។

៦៖ When the war was over

សៀវភៅ​មួយ​នេះ​គឺ​ជា​ស្នាដៃ​និពន្ធ​របស់​ Elizabeth Becker។ Elizabeth Becker គឺ​ជា​អ្នក​កាសែត​ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់​ជាច្រើន។ គាត់​បាន​មកប្រទេស​​​ខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​កំឡុង​ឆ្នាំ​១៩៧៣​ដើម្បី​សរសេរ​ពត៌មាននិង​រឿង​រ៉ាវ​កើត​ឡើង​​ឲ្យ​កាសែត The Washington Post។​ សៀវភៅ​នេះ​បាន​បង្ហាញ​ពី​ការ​ធ្វើ​បដិវត្តសង្គម​របស់​របប​កម្ពុជា​ប្រជា​ធិបតេយ្យ និង​សង្គម​ខ្មៅ​ងងឹត​នៅ​ក្នុង​របប​នោះ បន្ទាប់​ពី​ប្រទេស​មួយ​នេះ​ទើប​តែ​ទទួល​បាន​ឯករាជ្យ​ពី​បារាំង​។

តើអ្នកនឹងមើលមួយណាមុនគេ?

 

អាហារ​ដែល​អ្នក​អាច​ញាំ​ច្រើន​ហើយមិន​ឡើង​ទំងន់

សម្រាប់​យុវវ័យ​សព្វថ្ងៃ ការ​ឡើង​ទំងន់​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​ខ្លាច​បំផុត។ មាន​ក្មេង​ស្រី​ជា​ច្រើន​នាក់​ហើយ​ដែល​នាំ​គ្នា​ញាំ​អាហារ​តម​ដោយ​សារ​តែ​ខ្លាច​ឡើង​ទំងន់។ តើ​អ្នក​កំពុង​តែ​ស្វែង​រក​អាហារណា​ដែល​ជួយ​អ្នក​អាច​ញាំ​បាន​ច្រើន​ហើយ​មិន​ឡើង​ទំងន់​ទេ? ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​ យើង​នឹង​បង្ហាញ​ពី​ពួក​អាហារ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ញាំ​ច្រើន មិន​ធាត់ ថែម​ទាំង​ល្អ​ចំពោះ​សុខភាព​ទៀតផង។

១៖ ពោត​លីង ( Popcorn)

តាម​ធម្មតា​ មនុស្ស​ទូទៅ​ចូល​ចិត្ត​ញាំពោត​លីង​ណាស់ ជា​ពិសេស​ពេល​ទៅ​មើល​គុន ឬ ពេល​មើល​ទូរទស្សន៍។ បើ​សិន​ជា​អ្នក​ញាំ​ពោត​លីង​ដែល​មិន​មាន​ដាក់​ប័រ​ (Butter) ស្ករ និង អំបិល​នោះ អ្នក​អាច​ញាំ​វា​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ភ័យ​ពី​ការ​ឡើង​ទំងន់​ទេ។ ធ្វើ​បែប​នេះ កាឡូរី​នៅ​ក្នុង​ពោត​លីង​មាន​កាន់​តែ​ទាប ហើយអ្នក​អាច​មាន​ពេល​ញាំ​យ៉ាង​មាន​ក្តី​សុខ។

២៖ ផ្លែក្រូច ទំពាំង​បាយជូរ និង​ផ្លែ​ក្រូច​ឃ្វឹច

ជួន​កាល​ កា​រ​ញាំ​ផ្លែ​ឈើ​ច្រើន​ក៏​មិន​មែន​ជា​ការ​ល្អ​សម្រាប់​អ្នក​​ចង់​ស្រក​ទំងន់​ដែរ តែ​សម្រាប់​ផ្លែក្រូច ទំពាំង​បាយជូរ និង​ផ្លែ​ក្រូច​ឃ្វឹច អី​អស់​នេះ ជា​ករណី​លើក​លែង។ ពួកវា​ជា​ប្រភេទ​ផ្លែ​ឈើ​ដែល​សំបូរសារជាតិ​ចិញ្ចឹម​រាង​កាយ ហ្វាយប័រ និង វីតាមីន​ c ។ ប្រភេទ​ផ្លែ​ឈើ​នេះ ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ញាំ​ឆាប់​ឆ្អែត ជួយ​ឲ្យ​ការ​រំលាយ​អាហារ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​បាន​ល្អ ជំនួយ​ផ្លើម ជំនួយ​សុខភាព​ស្បែក ព្រម​ទាំង​ធ្វើ​ឲ្យ​សុខភាព​ល្អ​ទៀត​ផង។

៣៖ ផ្លែ​ត្រសក់​ស្រូវ និង ផ្លែ​ឪឡឹក

ប្រហែល​ជាមួយ​ប្រភេទ​ផ្លែ​ឈើ​ខាង​លើ​ដែរ គឺ​ផ្លែឈើ​ទាំង​នេះ​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ញាំ​ឆាប់​ឆ្អែត ព្រម​ទាំង​ផ្តល់​ជាតិ​ទឹក​បាន​ច្រើន​ដល់​រាង​កាយ​របស់​អ្នក​ផង។ អ្នក​អាច​ញាំ​វា​បាន​គ្រប់​ពេល​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ ព្រោះ​ក្នុង​មួយ​ slice វា​មាន​តែ​ពី​៦០​ទៅ ៧០​ គីឡូ​កាឡូរី​ប៉ុណ្ណោះ។

៤៖ ត្រសក់

ត្រសក់​គឺ​ជា​បន្លែ​ដែល​ដាំ​នៅ​តំបន់​ត្រូពិច។ វា​ត្រូវ​បាន​មនុស្ស​ទូទៅ​យល់​ថា​ជា​បន្លែ​ត្រជាក់ ដែល​ជួន​កាល​គេ​យក​វា​ទៅ​បិទ​លើ​ផ្ទៃ​មុខ​ផង​ដើម្បី​ឲ្យ​មុខ​មាន​សំណើម។ សម្រាប់​នៅ​ទីនេះវិញ ត្រសក់​គឺ​ជា​បន្លែ​ដែល​គេ​ញាំ​ដើម្បី​មិន​ឲ្យ​ឡើង​ទំងន់។ វា​ជួយ​បំបាត់​ការ​ហើម ហើយ​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​កាន់តែ​មាន​រាង​ស្អាត​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ។

៥៖ ស៊ុត

ស៊ុត​ គឺ​ជា​របស់​ដែល​មាន​សារជាតិ​ចិញ្ចឹម​ច្រើន​ ព្រម​ទាំង​ជា​អាហារ​សម្រាប់​អ្នក​សម្រក​ទំងន់​បាន​យ៉ាង​ល្អ។ អ្នក​អាច​ញាំ​វា​នៅ​ពេល​ណា​ក៏​បាន​មិន​ថា​ពេល​យប់ ដោយ​មិន​បាច់​ខ្លាច​ការ​ឡើង​ទំងន់។ ស៊ុត​ស្ងោរ​ត្រូវ​បាន​គេ​ពិចារណា​ថា​ល្អ​ជាង​ស៊ុត​ចៀន។ ​

៦៖ ផ្លែ​ម្នាស់

ម្នាស់​មិន​ត្រឹម​តែ​ជា​អាហារ​មាន​រស់​ជាតិ​ឆ្ងាញ់​ប៉ុណ្ណោះទេ តែ​វា​ក៏​ជា​ជំនួយ​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​សម្រាប់​អ្នក​មិន​ចង់​ឡើង​ទំងន់​ផង​ដែរ។ សារជាតិ​ចិញ្ចឹម​ក្នុង​ផ្លែ​ម្នាស់​ជួយ​កម្ចាត់​ភាព​ធាត់ ព្រម​ទាំង​កាត់​បន្ថយ​ជាតិ​ខ្លាញ់​ក្នុង​ខ្លួន​ទៀត​ផង។

៧៖ ផ្លែប៉ោម​

ផ្លែ​ប៉ោម​មួយ​មាន​តែ​៥០​កាឡូរី​ប៉ុណ្ណោះ។ ផ្លែ​ប៉ោម​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ញាំ​ឆាប់​ឆ្អែត ព្រម​ទាំង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រព័ន្ធ​រំលាយ​អាហារ​​របស់​អ្នក​ដំណើរ​ការ​បាន​ល្អ​និង​ទៀង​ទាត់​ទៀត​ផង។ វា​សំបូរ​ដោយ​វីតាមីន​ c និង​ប៉ូតាស្យូម ដែល​ជួយ​ការ​ពារ​បេះ​ដូង និង​ចរន្ត​ឈាម​របស់​អ្នក​ផង។

៨៖ សាឡាត់

សាឡាត់​គឺ​ជា​ប្រភេទ​បន្លែ​ដែល​មនុស្ស​ទូទៅ​ចូល​ចិត្ត។ វា​សំបូរ​ទៅ​ដោយ​ អាស៊ីត​ផូលីក ហើយ​អ្នក​អាចញាំ​បាន​ប៉ុណ្នា​ក៏​បានដោយ​គ្មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ឡើយ។​ សាឡាត់​មួយ​ដើម មាន​តែ​៣​កាឡូរី​ប៉ុណ្ណោះ។

៩៖ ពពួក​ក្រុម​ផ្លែ​ប័ររី (ស្តរប័រី ប្លូប័ររី …)

ពួក​អាហា​ប្រភេទនេះ​សំបូរ​ទៅ​ដោយ​វីតាមីន​​c ជួយ​ដល់​សារពាង្គកាយ។ ស្តរ​ប័ររី​គឺជា​អាហារូបត្ថម្ភ​ដ៏​ល្អ ជួយ​ដល់​ការ​រំលាយ​អាហារ និង​ដំណើរ​ការ​​ប្រព័ន្ធ​របស់​សរីរាង្គ​ផង​ដែរ។

១០៖ បន្លែ​ ស្ពៃ​ក្តោប …

ពួក​បន្លែនេះ​ក៏ជា​អាហារ​ល្អ​សម្រាប់​​កា​រ​មិន​ឲ្យ​ឡើង​ទំងន់​ផង​ដែរ។​ អ្នក​អាច​ញាំ​បាន​កាន់​តែ​ច្រើន​កាន់​តែ​ល្អ។ វា​ជា​អាហារូបត្ថម្ភ​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​សម្រាប់​សុខភាព។