All posts by GenieDang

អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ទីក្រុង​ហុងកុង

សម្រាប់ ឆ្នាំ២០១៧នេះ សាកលវិទ្យាល័យលីងណាន (Lingnan University) នៃទីក្រុងហុងកុង ប្រទេសចិន ផ្ដល់អាហារូបករណ៍មួយចំនួនដល់និស្សិតកម្ពុជាដើម្បីទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ វប្បធម៌ និងសិល្បៈ រដ្ឋបាលធុរកិច្ច ព្រមទាំងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម។

ព័ត៌មានលម្អិត

 • សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ www.LN.edu.hk/admissions/ug/overseas
 • អីុម៉ែល៖ [email protected]
 • លេខទូរស័ព្ទ៖ (៨៥២) ២៦១៦ ៨៧៥០

***ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

Disclaimer: The word in this article is purely for sharing only. While we are committed to keep the up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind.

១

កម្មវិធីជំនួយក្នុងការអានអត្ថបទ

ជំនាញអានគឺជាជំនាញមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជំនាញធំៗដ៏ទៃទៀតដូចជា ជំនាញស្តាប់ ជំនាញនិយាយ និងជំនាញសរសេរ។ ការលំបាកមួយចំនួនដែល មនុស្សភាគច្រើនតែងតែជួបប្រទះនោះគឺ ការបញ្ចេញសំលេងនៃពាក្យ និងការលើកដាក់សំលេងក្នុងភាសាអង់គ្លេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ដើម្បីជំនួយដល់ការអានរបស់អ្នក យើងសូមនែណាំកម្មវិធីមួយហៅថា “Natural Reader” ដែលកម្មវិធីនេះនឹងអាន រាល់អ្វីដែលអ្នកបានចម្លងចូលក្នុងកម្មវិធីនេះ ហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកក៏អាចរក្សាទុកនូវអត្ថបទដែលបានអាននោះជាសំលេងបានដែរ។

ចុចទីនេះដើម្បីដោនឡូត៖ https://www.naturalreaders.com

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បី ទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

កម្រង់រឿងខ្លីជាច្រើន ប្រកបដោយដំបូន្មានល្អ សម្រាប់អ្នកធ្វើការត្រិះរិះក្នុងជិវិតប្រចាំថ្ងៃ

ខាងក្រោមនេះគឺជាការប្រមូលផ្ដុំ នៃរឿងប្រកដដោយដំបូន្មានល្អ ពីគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៃពិភពលោក។ រឿងទាំងនេះ គឺបញ្ជាក់សេចក្ដីស្រឡាញ់ ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក សេចក្ដីសុចរិត ភាពត្រឹមត្រូវ អាទិភាពក្នុងការរួបរួមសង្គម ជាដើម។ មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងក្មេង ទាំងចាស់នឹងរីករាយក្នុងការអានរឿងទាំងនេះ។ ចូលរួមចែករំលែករឿងទាំងនេះជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នក។

តាមរយៈរឿងតូច, គំនិតនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យនៃវប្បធម៍របស់មនុស្សយើង។ តាមរយៈរឿងមួយអាចរៀនពីទិដ្ឋភាពនានានៃជីវិតរបស់យើង។ យើងជម្រុញឱ្យអ្នកអានរឿងទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ប្រកបដោយការត្រិះរិះ ហើយយកចំនុចទូន្មានក្នុងរឿងមកអនុវត្តក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

 1. A Wise Counting
 2. A Wise Old Owl
 3. Baa Baa Black Sheep
 4. Beg Your Pardon Mrs. Hardin
 5. Bell The Cat
 6. Belling The Cat
 7. Betty Botter
 8. Bye Baby Bunting
 9. Cat and Dog were Friends
 10. Clever Thief
 11. Cobbler Cobbler
 12. Cock-a-doodle doo
 13. Come To the Window
 14. Dick An Actor
 15. Diddle Diddle Dumpling
 16. Do You Know the Muffin Man?
 17. Do Your Ears Hang Low?
 18. Doctor Foster
 19. Faithful Jose
 20. Georgie Porgie
 21. Grey Goose and Gander
 22. Haste makes Waste
 23. Hey diddle diddle
 24. Hickory Dickory Dock
 25. Honesty is The Best Policy.
 26. Hunting With The Lion
 27. Long-Eared Puppy
 28. Look before You leap.
 29. My Son John
 30. Night Watchman
 31. Nursery Moral Stories
 32. One Nut and Two Boys
 33. Pride has A Fall.
 34. Satan in Disguise
 35. Selfish Friendship
 36. Sheba and The Monkey
 37. Silly Little Mariam
 38. The Camel and The Jackal
 39. The Cap-Seller and The Monkeys
 40. The Cat and The Fox
 41. The Cat is in the Well.
 42. The Cockerel
 43. The Crooked Tree
 44. The Crow and The Eagle
 45. The Cows and The Lion
 46. The Crane and The Wolf
 47. The Disobedient Boy
 48. The Disobedient Son
 49. The Dog and The Cows
 50. The Dog and The Donkey
 51. The Donkey in Lion’s Skin
 52. The Donkey’s Brain
 53. The Dove and The Ant
 54. The Dreaming Astronomer
 55. The Failed Cock
 56. The Farmer and His Lazy Sons
 57. The Farmer and The Crane
 58. The Farmer and The Sparrows
 59. The Foolish Donkey
 60. The Foolish Hare
 61. The Foolish Wolf’s Flute
 62. The Fox and The Grapes!
 63. The Fox and The Stork – 1
 64. The Fox and The Stork – 2
 65. The Fox and The Crow
 66. The Fox and The Hare
 67. The Fox Without Tail
 68. The Giant and The Traveller
 69. The Girl without Hands
 70. The Golden Goose
 71. The Goose and Its Golden Egg!
 72. The Greedy Lion
 73. The Hare and The Lion
 74. The Hare and The Tortoise
 75. The Horse Who Wanted Safety
 76. The Inexperienced Mouse
 77. The Irresponsible Ox
 78. The King Cobra and The Ants
 79. The King and The Spider
 80. The Lion and The Frog
 81. The Lion and The Hog
 82. The Lion and The Mouse! : 1
 83. The Lion and The Mouse! : 2
 84. The Little Elves – 1
 85. The Little Elves – 2
 86. The Milk-Maid’s Dream
 87. The Mongoose and The Child
 88. The Mother Frost
 89. The Old Witch
 90. The Old Woman on the Moon
 91. The Peacock and The Crane
 92. The Poor Farmer
 93. The Poor Man’s Wealth
 94. The Proud Donkey
 95. The Red Hen and Her Friends
 96. The Right Person
 97. The Scared Little Mouse
 98. The Saint’s Wisdom
 99. The Salt Vendor and His Donkey
 100. The Shepherd Boy and The Wolf
 101. The Six Swans
 102. The Son of The Lioness
 103. The Story of The Desert
 104. The Thirsty Crow!
 105. The Tricky Fox
 106. The Truthful Woodcutter
 107. The Two Frogs
 108. The Two Pots
 109. The Valiant Tailor
 110. The Widow and Her Little Maidens
 111. The Wind and The Sun
 112. The Wise Cock and The Wicked Fox
 113. The Wise Judge
 114. The Wise Pigeon
 115. The Wolf and the Seven Little Goats
 116. The Wolf in Sheep-skin
 117. Two Silly Goats
 118. The Wolf and The Crane
 119. Two Friends and The Bear

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បី ទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

វិធីក្នុងការពិនិត្យមើល Plagiarism

Plagiarism គឺជាការយក ឫចម្លងការងាររបស់អ្នកដ៏ទៃ ឫគំនិតរបស់អ្នកដ៏ទៃមកធ្វើជារបស់ខ្លួន។ Plagiarism នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា បទល្មើសនៃការសិក្សា (Academic Crime)។ ការដែលយកការងារ ឫគំនិតរបស់អ្នកដ៏ទៃ ដោយមិនបានសុំកម្មសិទ្ធបញ្ញាគឺត្រូវមានទោស។ បើយើងក្រឡេកមកមើកការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ ជាពិសេសសិស្សមហាវិទ្យាល័យ តែងតែត្រូវបានសាស្ត្រាចារ្យ ប្រាប់ថាចូលកំចម្លងកិច្ចការមកពីអ៊ីនធឹណេតទាំងស្រុងព្រោះនេះជាទង្វើមិនល្អ ហើយសាស្ត្រាចារ្យខ្លះក៏បានមិនបានឲ្យពិន្ទុទៅសិស្សណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះដែរ។ តើធ្វើយ៉ាងដូចម្ត៉េចទើបអាចដឹងថាយើង Plagiarism ឬក៏អត់នោះ? ដើម្បីអាចដឹងថាយើង Plagiarism ឬក៏អត់នោះ គឹមានវេបសាយមួយដែលអាចពិនិត្យឯកសារការងាររបស់អ្នកបាន។

ចូលទៅកាន់វេបសាយនេះដើម្បីពិនិត្យឯកសារការងាររបស់អ្នក៖ http://www.quetext.com/

1

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បី ទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

ពាក្យសូរដូចក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែង

ក្នុងភាសាអង់គ្លេស មានពាក្យមូយចំនូនដែលមានការអាននិង ការសរសេរប្រហែលគ្នា តែពាក្យទាំងនោះមានន័យ និងការប្រើប្រាស់មិនដូចគ្នាទេ។ ដោយសារតែហេតុដូចនេះហើយទើបមានអ្នកប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងនោះមិនបានត្រឹមត្រូវល្អ ព្រោះវាងាយនឹងច្រលំ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាពាក្យដែលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែប្រើប្រាស់ខុស ដូចនេះចូរសិក្សាពីពាក្យទាំងនោះឲ្យបានយល់ច្បាស់ទាំងអស់គ្នា។

accept
except
to agree to receive or do
not including
adverse
averse
unfavorable, harmful
strongly disliking; opposed
advice
advise
recommendations about what to do
to recommend something
affect
effect
to change or make a difference to
a result; to bring about a result
aisle
isle
a passage between rows of seats
an island
all together
altogether
all in one place, all at once
completely; on the whole
along
a long
moving or extending horizontally on
referring to something of great length
aloud
allowed
out loud
permitted
altar
alter
a sacred table in a church
to change
amoral
immoral
not concerned with right or wrong
not following accepted moral standards
appraise
apprise
to assess
to inform someone
assent
ascent
agreement, approval
the action of rising or climbing up
aural
oral
relating to the ears or hearing
relating to the mouth; spoken
balmy
barmy
pleasantly warm
foolish, crazy
bare
bear
naked; to uncover
to carry; to put up with
bated
baited
in phrase ‘with bated breath’, i.e. in great suspense
with bait attached or inserted
bazaar
bizarre
a Middle Eastern market
strange
berth
birth
a bunk in a ship, train, etc.
the emergence of a baby from the womb
born
borne
having started life
carried
bough
bow
a branch of a tree
to bend the head; the front of a ship
brake
break
a device for stopping a vehicle; to stop a vehicle
to separate into pieces; a pause
breach
breech
to break through, or break a rule; a gap
the back part of a gun barrel
broach
brooch
to raise a subject for discussion
a piece of jewellery
canvas
canvass
a type of strong cloth
to seek people’s votes
censure
censor
to criticize strongly
to ban parts of a book or film; a person who does this
cereal 
serial
a grass producing an edible grain; a breakfast food made from grains
happening in a series
chord
cord
a group of musical notes
a length of string; a cord-like body part
climactic
climatic
forming a climax
relating to climate
coarse
course
rough
a direction; a school subject; part of a meal
complacent
complaisant
smug and self-satisfied
willing to please
complement
compliment
to add to so as to improve; an addition that improves something
to praise or express approval; an admiring remark
council
counsel
a group of people who manage or advise
advice; to advise
cue
queue
a signal for action; a wooden rod
a line of people or vehicles
curb
kerb
to keep something in check; a control or limit
(in British English) the stone edge of a pavement
currant
current
a dried grape
happening now; a flow of water, air, or electricity
defuse
diffuse
to make a situation less tense
to spread over a wide area
desert
dessert
a waterless, empty area; to abandon someone
the sweet course of a meal
discreet
discrete
careful not to attract attention
separate and distinct
disinterested
uninterested
impartial
not interested
draught
draft
a current of air
a first version of a piece of writing
draw
drawer
an even score at the end of a game
a sliding storage compartment
dual
duel
having two parts
a fight or contest between two people
elicit
illicit
to draw out a reply or reaction
not allowed by law or rules
ensure
insure
to make certain that something will happen
to provide compensation if a person dies or property is damaged
envelop
envelope
to cover or surround
a paper container for a letter
exercise
exorcise
physical activity; to do physical activity
to drive out an evil spirit
fawn
faun
a young deer; light brown
a mythical being, part man, part goat
flaunt
flout
to display ostentatiously
to disregard a rule
flounder
founder
to move clumsily; to have difficulty doing something
to fail
forbear
forebear
to refrain
an ancestor
foreword
forward
an introduction to a book
onwards, ahead
freeze
frieze
to turn to ice
a decoration along a wall
grisly
grizzly
gruesome, revolting
a type of bear
hoard
horde
a store
a large crowd of people
imply
infer
to suggest indirectly
to draw a conclusion
loath
loathe
reluctant, unwilling
to hate
loose
lose
to unfasten; to set free
to be deprived of; to be unable to find
meter
metre
a measuring device
a metric unit; rhythm in verse
militate
mitigate
to be a powerful factor against
to make less severe
palate
palette
the roof of the mouth
a board for mixing colours
pedal
peddle
a foot-operated lever
to sell goods
pole
poll
a long, slender piece of wood
voting in an election
pour
pore
to flow or cause to flow
a tiny opening; to study something closely
practice
practise
the use of an idea or method; the work or business of a doctor, dentist, etc.
to do something repeatedly to gain skill; to do something regularly
prescribe
proscribe
to authorize use of medicine; to order authoritatively
to officially forbid something
principal
principle
most important; the head of a school
a fundamental rule or belief
sceptic
septic
a person inclined to doubt
infected with bacteria
sight
site
the ability to see
a location
stationary
stationery
not moving
writing materials
storey
story
a level of a building
a tale or account
titillate
titivate
to arouse interest
to make more attractive
tortuous
torturous
full of twists; complex
full of pain or suffering
wreath
wreathe
a ring-shaped arrangement of flowers etc.
to surround or encircle
yoke
yolk
a wooden crosspiece for harnessing a pair of oxen
the yellow center of an egg

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។