អាហារូបករណ៍ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​នាវាចរណ៍នៃ​ប្រទេស​វៀតណាម

ក្រសួង​អប់រំ​ យវជន​និង​កីឡា​បាន​ប្រកាស​សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដី​ពី ការ​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​​ថ្នាក់​ឧត្ដមសិក្សា​ចំនួន​០៤កន្លែង ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​នាវាចរណ៍ នៃ​ប្រទេស​វៀតណាម សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧-២០១៨។ ការ​សិក្សា​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស ឬ​វៀត​ណាម។

បញ្ជាក់៖ អាហារូបករណ៍នេះរួម​មាន​ការ​ឧប្ថម្ភ​ទៅ​លើ​ការ​ចំណាយ​ថ្លៃសិក្សា ថ្លៃ​ស្នាក់​នៅ និង​ប្រាក់​អាហារូបករណ៍​តាម​ការកំណត់ ប៉ុន្តែ​មិនមាន​ការ​ធានារ៉ាប់រង​ និង​សំបុត្រ​យន្ត​ហោះ​ទៅ​មក​ទេ។

កាលបរិច្ឆេទ​ទទួល​ពាក្យ៖ ចាប់ពីថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​ឧសភាព ដល់ ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ –

សម្រាប់​ព័ត៌មានលម្អិត​ផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនង ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យនាវាចរណ៍វៀតណាមតាមរយៈ៖

  • លេខទូរស័ព្ទ ៖ (+៨៤) ០៣១ ៣៨២៩ ១០៩ ឬ ០៩៧៣ ៧៨២ ៩៧៥
  • អ៊ីមែល ៖ [email protected]
  • ឬគេហទំព័រ ៖ http://www.vimaru.edu.vn

ជូនពរអោយសំណាងល្អ!

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Disclaimer: The information in this article is purely for information sharing only. While we are committed to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind.

ប្រភព៖ ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជននិងកីឡា

Scholarship Announcement
Facebook Comments