អាហារូបករណ៍​ទៅសិក្សា​នៅសហព័ន្ធ​រុស្សីឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៧-២០១៨

សម្រាប់​ឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ នេះ​ សហព័ន្ធ​រុស្សី​នឹង​ផ្តល់​អាហារូបករណ៍​ចំនួន ០៨​កន្លែង ដល់​បេក្ខភាព​មក​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជាដើម្បី​ទៅបន្ត​ការសិក្សា​នៅតាម​គ្រឹះស្ថាន​ឧត្តម​សិក្សា​មួយ​ចំនួន​នៅ​សហព័ន្ធ​រុស្សី។

កំរិត​សិក្សាងមុខ​ជំនាញ​ដែល​ផ្តល់ជូន​រួមមាន៖

  • បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់៖ ០១​កន្លែង សម្រាប់មុខជំនាញ Nuclear Power Industry and Technologies
  • បរិញ្ញាបត្រ៖ ០៤កន្លែង (០២កន្លែង​សម្រាប់​មុខជំនាញ Earth Science និង០២កន្លែង​ទៀត​សម្រាប់​មុខជំនាញ Nuclear Power Industry and Technologies)
  • Specialist Degree៖ ០២កន្លែង សម្រាប់​មុខជំនាញ Clinical Medicine
  • និង០១ជំនាញ​ទៀតផ្តល់​ជូន​បន្ថែម​លើ​មុខ​ជំនាញ​ដែល​ជា​សំណូម​ពរ​របស់​ភាគី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា។

ការដាក់ពាក្យ៖ 

បេក្ខជន​ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំ​អាហារូបករណ៍​តាម​រយៈគេហទំព័រ៖ http://russia.study/en​

កាលបរិច្ឆេទ​ផុតកំណត់៖ ថ្ងៃទី​ ៣០ មិនា ២០១៧

សម្រាប់​ពត៌មាន​លម្អិតបន្ថែម៖ សូម​ទំនាក់​ទំនង Mr. Dmitry Yudin, Councelor តាមរយៈ​៖

ជូនពរអោយសំណាងល្អ!

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Disclaimer: The information in this article is purely for information sharing only. While we are committed to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind.

ប្រភព៖ ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជននិងកីឡា

Facebook Comments