អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​និង​បណ្ឌិត​​ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ Central European University

ស្ថិតក្នុងទីក្រុងស្រស់ស្អាត Budapest នៃប្រទេសហុងគ្រី សាកលវិទ្យាល័យ Central European University នឹងផ្តល់ឱកាសអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត (Graduate Scholarships) ដល់សិស្សនិស្សិតមកពីប្រទេសជាច្រើនដែលក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

មុខវិជ្ជាដែលអាចដាក់បានមានដូចជា៖

 • business
 • cognitive science
 • economics
 • environmental sciences and policy
 • gender studies
 • history
 • international relations
 • legal studies
 • mathematics and its applications
 • medieval studies
 • nationalism studies
 • network science
 • philosophy
 • political science
 • public policy
 • sociology and social anthropology

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់៖ ថ្ងៃ០១ កុម្ភៈ ២០១៧

សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងការដាក់ពាក្យ និងអាហារូបករណ៍នេះសូមចូលទៅកាន់តំណរភ្ជាប់ Central European University Website

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

អ្នកក៏ប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ការចែករំលែកផ្ទាល់ពីនិស្សិតកម្ពុជាម្នាក់ដែលបានទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនេះ

លី វ៉េងហុង៖ ដើរតាមអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្ត ជាងរបររកស៊ីរបស់គ្រួសារ

Facebook Comments