កម្មវិធីជំនួយក្នុងការអានអត្ថបទ

ជំនាញអានគឺជាជំនាញមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជំនាញធំៗដ៏ទៃទៀតដូចជា ជំនាញស្តាប់ ជំនាញនិយាយ និងជំនាញសរសេរ។ ការលំបាកមួយចំនួនដែល មនុស្សភាគច្រើនតែងតែជួបប្រទះនោះគឺ ការបញ្ចេញសំលេងនៃពាក្យ និងការលើកដាក់សំលេងក្នុងភាសាអង់គ្លេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ដើម្បីជំនួយដល់ការអានរបស់អ្នក យើងសូមនែណាំកម្មវិធីមួយហៅថា “Natural Reader” ដែលកម្មវិធីនេះនឹងអាន រាល់អ្វីដែលអ្នកបានចម្លងចូលក្នុងកម្មវិធីនេះ ហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកក៏អាចរក្សាទុកនូវអត្ថបទដែលបានអាននោះជាសំលេងបានដែរ។

ចុចទីនេះដើម្បីដោនឡូត៖ https://www.naturalreaders.com

Facebook Comments