ឱកាសហាត់ការងារ (Internship Program) នៅអង្គការ Humanitarian Affairs ស្នាក់ការអាស៊ី

អង្គការ Humanitarian Affairs នឹងផ្តល់ឱកាសធ្វើការហាត់ការងារនៅទីស្នាក់ការអាស៊ីនៅទីក្រុងប៉ាតាយ៉ា⁣ ប្រទេសថៃ ដល់សិស្សនិស្សិតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយស្ថាប័នសង្គម⁣ ក៏ដូចជាចង់ពង្រឹងជំនាញទំនាក់ទំនង ទីផ្សារ និងភាពជាអ្នកដឹងនាំរបស់ខ្លួន។⁣

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

  • បេក្ខជនត្រូវជានិស្សិតកំពុងសិក្សាជំនាញដូចជា៖ international relations, economic development, marketing, communication, business, social work, or any other relevant course.
  • មានលទ្ធផលសិក្សាល្អប្រសើរ⁣
  • ជាបុគ្គលដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់⁣ ចង់បង្កើនបទពិសោធន៍ជុំវិញវប្បធម៌អន្តរជាតិនានា និងមានសក្ដដានុពលជាអ្នកដឹកនាំ

តួនាទីការងារ៖

  • Researching markets and recruiting delegates for events
  • Liaising with marketing and PR partners to promote events
  • Collating and maintaining databases of stakeholders
  • Sourcing and securing sponsorship
  • Developing marketing plans and strategies

ការដាក់ពាក្យ៖ 

  • ដាក់ពាក្យតាមរយៈ Online Application Form
  • ឬ ផ្ញើ CV រួមជាមួយរូបថត និង Cover Letter ទៅកាន់អ៊ីម៉ែល [email protected]

សម្រាប់ពត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់⁣ Official Website ។

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Facebook Comments