ពិព័រណ៌ការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនប្រចាំខែកក្កដានៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC)

តើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើមែនដែរឬទេ?
តើអ្នកចង់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមែនទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងដូចខាងលើនេះ សូមអញ្ជើញចូលរួមពិព័រណ៌ការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន ប្រចាំខែកក្កដា នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC) នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP) ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង៤រសៀល។

សម្គាល់៖

  • សូមកុំភ្លេចយកប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬCV របស់អ្នកមកផងណា៎!
  • កម្មវិធីធ្វើនៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
  • កម្មវិធីចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង៤រសៀល
  • ធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC) នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (RUPP)

CJCC

ប្រភព៖ Page Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC)

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Facebook Comments