កម្មវិធី Student Research Competition 2016 ពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន

ប្រធានបទ  “Road Traffic Issues in Cambodia
-រៀបចំឡើងដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងក្រុមប្រឹក្សាសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋចំនួន ១៥ នៅកម្ពុជា
-កាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យ ៖ ថ្ងៃទី០១ កក្កដា ដល់ថ្ងៃទី០១ សីហា ឆ្នាំ២០១៦

សូមអានឯកសារសំខាន់ៗដែលភ្ជាប់ក្នុងតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ៖

Rector Council of Cambodia PDF File

Concept Note PDF File

Application Form PDF File

Process of the Competition PDF File

Like ផេក អាឡាដាំង Like Ahladang ដើម្បីទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត។

Facebook Comments