ទី លឹមកុសល៖ អាហារូបករណ៍ YSEALI ល្អសំរាប់និស្សិតខ្មែរ

តើ​អ្នក​ធ្លាប់​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ការ​សិក្សា​ទៅ​ក្រៅ​ប្រ​ទេស​ដែរ​រឺ​ទេ?​ នេះ​គឺ​ជា​បទ​ពិសោធន៍​មួយ​ដ៏​ល្អ​សំរាប់​សិស្ស ​និង​និស្សិត​​ស្ថិត​ក្នុង​ពេល​កំពុង​សិក្សា​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ចំណេះ​ដឹង​ និង​វប្បធម៌​ថ្មី​ៗ​ក្នុង​ជីវិត។​ ទី​ លឹម​កុសល​ គឺ​ជា​និស្សិត​ម្នាក់​ដែល​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​​មុខ​ជំនាញ​សិក្សា​អន្តរជាតិ​នៅ​វិទ្យា​ស្ថាន​ភាសា​បរទេស​នៃ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ ហើយ​គាត់​ទើប​តែ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​បទ​ពិសោធន៍​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិកតាម​រយៈ​អាហារូបករណ៍ … Continue reading ទី លឹមកុសល៖ អាហារូបករណ៍ YSEALI ល្អសំរាប់និស្សិតខ្មែរ